Công văn 1906/TCT-CS

Công văn số 1906/TCT-CS về việc chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1906/TCT-CS chính sách thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1906/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế TP Đà Nẵng

Trả lời công văn số 6932/CT-KTT ngày 24/10/2007 của Cục thuế TP Đà Nẵng về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 9 mục I phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định:

“Trường hợp xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu là giá xây dựng, lắp đặt bao gồm cả giá trị nguyên vật liêu chưa có thuế GTGT.

… Đối với trường hợp xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu thì giá tính thuế là giá trị xây dựng, lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu chưa có thuế GTGT”.

Căn cứ theo hướng dẫn trên, với nội dung công văn Cục thuế hỏi, trường hợp Công ty cổ phần Đức Mạnh (Chủ đầu tư) và Chi nhánh Tổng công ty sông Hồng tại Hà Nội (Nhà thầu-Bên B) ký hợp đồng kinh tế và phụ lục hợp đồng về việc giao thầu bao gồm tất cả chi phí vật liệu (không bao gồm sắt, thép), nhân công, máy thi công … Sau đó, tại phụ lục hợp đồng, Chủ đầu tư Nhà thầu thỏa thuận giá trị xây lắp có thể được điều chỉnh giảm trong trường hợp Chủ đầu mua cáp ứng lực và neo cáp; Chủ đầu tư cung cấp xi măng cho nhà thầu cung cấp bê tông của dự án (Nhà thầu phụ - bên B’), do đó, giá tính thuế GTGT của công trình không bao gồm giá trị nguyên vật liệu do Chủ đầu tư cung cấp như sắt, thép, cáp dự ứng lực, neo cáp và xi măng, Riêng xi măng do Nhà thầu phụ sử dụng nên giá tính thuế GTGT đối với công trình không tính giá trị xi măng do Chủ đầu tư cung cấp phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Có thỏa thuận giữa 3 bên: Chủ đầu tư, Nhà thầu (Bên B) và Nhà thầu phụ (Bên B’).

- Trong phụ lục hợp đồng phải tách được giá trị bê tông tươi, bao gồm cả giá bê tông, không tính giá trị xi măng do Chủ đầu tư cấp.

Trường hợp Chủ đầu tư đã thỏa thuận trong hợp đồng là các loại vật tư (kể cả xi măng) do Chủ đầu tư cấp thì không xác định là doanh thu bán vật tư của Chủ đầu tư để tính thuế GTGT. Chủ đầu tư khi xuất vật tư thì sử dụng phiếu xuất kho. Khi Quyết toán công trình thì vật tư do Chủ đầu tư cấp được tính theo giá mua thực tế của vật tư (giá mua + chi phí vận chuyển …)

Việc thanh toán giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu thực hiện theo giá trị xây lắp quy định trong hợp đồng và phụ lục hợp đồng.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế TP Đà Nẵng biết và căn cứ vào tình hình thực tế để hướng dẫn đơn vị thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC;TTTĐ;
- Lưu: VT, CS. (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1906/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1906/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/05/2008
Ngày hiệu lực19/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1906/TCT-CS chính sách thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1906/TCT-CS chính sách thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1906/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành19/05/2008
        Ngày hiệu lực19/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1906/TCT-CS chính sách thuế

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1906/TCT-CS chính sách thuế

             • 19/05/2008

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 19/05/2008

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực