Quyết định 1907/2000/QĐ-ĐBVN

Công văn 1907/2000/QĐ-ĐBVN về các tuyến, đoạn tuyến quốc lộ bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy từ ngày 01/09/2000 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1907/2000/QĐ-ĐBVN Tuyến đường quốc lộ bắt đội mũ bảo hiểm


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC ĐƯỜNG BỘ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1907/2000/QĐ-ĐBVN

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÁC TUYẾN, ĐOẠN TUYẾN QUỐC LỘ BẮT BUỘC ĐỘI MŨ BẢO HIỂM KHI ĐI XE MÁY TỪ NGÀY 01/09/2000

CỤC TRƯỞNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM

- Căn cứ Nghị định 07/CP ngày 30/01/1993 của Chính phủ về việc thành lập, quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Cục Đường bộ Việt Nam.

- Căn cứ Khoản C Điều 34 Điều lệ trật tự an toàn giao thông đường bộ và Trật tự an toàn giao thông đô thị ban hành kèm theo Nghị định 36/CP ngày 29/5/1995 đã được sửa đổi bổ sung theo Nghị định 75/1998/NĐ-CP ngày 26/9/1998.

- Căn cứ mục 1, mục 3 Phần II Thông tư số 312/2000/TT-BGTVT ngày 10/8/2000 của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Các tuyến, đoạn tuyến quốc lộ đã nâng cấp, cải tạo và tuyến, đoạn tuyến quốc lộ ra vào thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng và thành phố Đà Nẵng bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm đối với người ngồi trên mô tô, xe máy kể từ ngày 01/09/2000, bao gồm: quốc lộ 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10. 13, 14, 14B, 18, 22, 32, 50, 51, 183, Láng - Hoà Lạc (chi tiết xem bảng phụ lục kèm theo).

Điều 2: Các Khu Quản lý đường bộ, Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông công chính được giao quản lý quốc lộ triển khai lắp đặt bổ sung đầy đủ các biển báo hiệu 420, 421 tại các thị trấn, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương trên các quốc lộ do đơn vị quản lý.

Các Khu Quản lý đường bộ, Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông công chính chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông phối hợp với chính quyền địa phương, Ban An toàn giao thông; lực lượng Cảnh sát giao thông, Kiểm soát quân sự để tuyên truyền, hướng dẫn mọi người ngồi trên mô tô, xe máy thực hiện độ mũ bảo hiểm.

Điều 3: Các ông Tổng giám đốc Khu Quản lý đường bộ, các ông Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông công chính, các ông Trưởng Ban các Ban thuộc Cục Đường bộ Việt Nam triển khai Trung ương Quyết định này.

 

 

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thiều Đăng Khoa

 

PHỤ LỤC

TUYẾN, ĐOẠN TUYẾN QUỐC LỘ BẮT BUỘC ĐỘI MŨ BẢO HIỂM ĐỐI VỚI NGƯỜI NGỒI TRÊN MÔ TÔ, X/E MÁY TỪ NGÀY 01/09/2000
(Kèm theo Quyết định số 1907/2000/QĐ-ĐBVN ngày 17/8/2000)

1/ Quốc lộ 1:

- Đoạn ra vào thành phố Hà Nội từ cuối Thị Trấn Tiên Sơn đến ranh giới Tỉnh Bắc Ninh - Thành phố Hà Nội.

- Đoạn nâng cấp, cải tạo từ ranh giới Thành phố Hà Nội - Tỉnh Hà Tây đến Thành phố Vinh trừ các đoạn đi qua:

+ Thị trấn: Thường Tín, Phú Xuyên (Hà Tây), Đồng Văn (Hà Nam), Hoa Lư (Ninh Bình), Đò Lèn, Quảng Xương, Còng (Thanh Hóa), Hoàng Mai, Cầu Giát, Quán Hành (Nghề An).

+ Thị xã: Phủ Lý, Ninh Bình, Tam Điệp, Bỉm Sơn.

+ Thành phố: Thanh Hóa, Vinh.

- Đoạn ra vào Thành phố Đà Nẵng từ Thị trấn Phú Lộc đến Thị trấn Vĩnh Điện trừ đoạn đi qua Thành phố Đà Nẵng và các Thị trấn Phú Lộc (Thừa Thiên Huế), Vĩnh Điện (Quảng Nam).

- Đoạn nâng cấp cải tạo từ Thành phố Nha Trang đến thành phố Cần Thơ trừ các đoạn đi qua:

+ Thị trấn: Diên Khánh, Ba Ngòi (Khánh Hoà), Ninh Phước (Ninh Thuận), Liên Hương, Phan Rí Thành, Chợ Lầu, Lương Sơn (Bình Thuận), Sông Ray, Xuân Lộc, Thống Nhất (Đồng Nai), Bến Lức (Long An), Tân Hiệp, Cai Lậy (Tiền Giang), Cái Vồn (Vĩnh Long).

+ Thị xã: Phan Rang, Tân An, Vĩnh Long.

+ Thành phố: Phan Thiết, Biên Hoà, Thành phố Hồ Chí Minh.

2/ Quốc lộ 2:

- Đoạn ra vào Thành phố Hà Nội: Từ ranh giới TP.Hà Nội - Tỉnh Vĩnh Phúc đến đầu Thị trấn Phúc Yên (Vĩnh Phúc).

3/ Quốc lộ 3:

- Đoạn ra vào Thành phố Hà Nội: Từ ranh giới TP.Hà Nội - Tỉnh Thái Nguyên đến đầu Thị trấn Phổ Yên (Thái Nguyên).

4/ Quốc lộ 5:

- Đường nâng cấp cải tạo từ ranh giới TP.Hà Nội - Tỉnh Hưng Yên đến ranh giới Thành phố Hải Phòng - Tỉnh Hải Dương trừ các Thị trấn: Bần Yên Nhân (Hưng yên), Lai Cách (Hải Dương).

5/ Quốc lộ 6:

- Đường ra vào Thành phố Hà Nội từ cuối Thị xã Hà Đông đến đầu Thị trấn Trúc Sơn (Hà Tây).

6/ Quốc lộ 8:

- Đường nâng cấp, cải tạo từ ngã ba Bãi Vọt đến cửa khẩu Cầu Treo trừ đoạn qua Thị trấn Đức Thọ, Phố Châu, Trung tâm và Thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh).

7/ Quốc lộ 9:

- Đường nâng cấp, cải tạo từ cảng Cửa Việt qua Thị xã Đông Hà đến cửa khẩu Lao Bảo trừ đoạn đi qua Thị xã Đông Hà và các Thị trấn Cam Lộ, Đakrông, Khe Sanh, Lao Bảo (Quảng Trị).

8/ Quốc lộ 10:

- Đường ra vào TP. Hải Phòng từ cuối Thị trấn Quảng Yên đến ranh giới TP. Hải Phòng - Tỉnh Quảng Ninh và từ ranh giới TP. Hải Phòng - Tỉnh Thái Bình đến đầu Thị trấn Đông Hưng (Thái Bình).

9/ Quốc lộ 13:

- Đường ra vào Thành phố Hồ Chí Minh từ cầu Vĩnh Bình đến đầu Thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương).

10/ Quốc lộ 14:

- Đường nâng cấp cải tạo từ Thành phố Ban Mê Thuột (Đắc Lắc) đến Thị trấn Chơn Thành (Bình Phước) trừ các đoạn đi qua Thị trấn Đắc Nông, Đắc Min, Kiến Đức (Đắc Lắc), Bù Đăng, Chơn Thành (Bình Phước), Thị xã Đồng Xoài và TP. Ban Mê Thuột.

11/ Quốc lộ 14B:

- Đường ra vào Thành phố Đà Nẵng từ ranh giới TP. Đà Nẵng - Tỉnh Quảng Nam (Hoà Khương - Đại Hiệp) đến bến phà Hà Nha (Quảng Nam).

12/ Quốc lộ 18:

- Đường nâng cấp cải tạo từ Thị trấn Sao Đỏ đến Biểu Nghi trừ đoạn đi qua Thị trấn Sao Đỏ (Hải Dương), Đông Triều, Mạo Khê (Quảng Ninh).

13/ Quốc lộ 22:

- Đường ra vào Thành phố Hồ Chí Minh từ ranh giới Thành phố Hồ Chí Minh - Tinh Tây Ninh đến đầu Thị trấn Trảng Bàng (Tây Ninh).

14/ Quốc lộ 32:

- Đường ra vào Thành phố Hà Nội từ ranh giới Tp.Hà Nội - Tỉnh Hà Tây đến đầu Thị trấn Phùng (Hà Tây).

15/ Quốc lộ 50:

- Đường ra vào TP.Hồ Chí Minh từ ranh giới TP.Hồ Chí Minh - Tỉnh Long An đến đầu Thị trấn Cần Giuộc (Long An).

16/ Quốc lộ 51:

- Đường nâng cấp cải tạo từ TP. Biên Hoà đến TP. Vũng Tàu trừ các đoạn đi qua Thị trấn Long Thành (Đồng Nai), Tân Thành (Bà Rịa - Vũng Tàu), Thị xã Bà Rịa và Thành phố Vũng Tàu, Biên Hoà.

17/ Quốc lộ 183:

- Đường nâng cấp cải tạo từ Thị trấn Tiền Trung đến Thị trấn Sao Đỏ trừ các đoạn đi qua các Thị trấn Tiền Trung, Sao Đỏ (Hải Dương).

18/ Đường Láng - Hoà Lạc:

- Đường mới xây dựng từ ranh giới TP.Hà Nội - Tỉnh Hà Tây đến Hoà Lạc (Hà Tây).

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1907/2000/QĐ-ĐBVN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1907/2000/QĐ-ĐBVN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/08/2000
Ngày hiệu lực17/08/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1907/2000/QĐ-ĐBVN

Lược đồ Công văn 1907/2000/QĐ-ĐBVN Tuyến đường quốc lộ bắt đội mũ bảo hiểm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1907/2000/QĐ-ĐBVN Tuyến đường quốc lộ bắt đội mũ bảo hiểm
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1907/2000/QĐ-ĐBVN
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýThiều Đăng Khoa
        Ngày ban hành17/08/2000
        Ngày hiệu lực17/08/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1907/2000/QĐ-ĐBVN Tuyến đường quốc lộ bắt đội mũ bảo hiểm

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1907/2000/QĐ-ĐBVN Tuyến đường quốc lộ bắt đội mũ bảo hiểm

            • 17/08/2000

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/08/2000

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực