Công văn 1908/BNV-TT

Công văn 1908/BNV-TT năm 2019 về đôn đốc tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1908/BNV-TT 2019 về đôn đốc tăng cường tổ chức thanh tra kiểm tra về công tác cán bộ


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1908/BNV-TT
V/v đôn đốc tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 4951/VPCP-TCCV ngày 15/5/2017 và Công văn số 4260/VPCP-TCCV ngày 09/5/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ, đảm bảo đến năm 2019 đạt tỷ lệ 100% các đơn vị thuộc, trực thuộc được thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ; tiếp nhận, xác minh các thông tin được phương tiện thông tin đại chúng và công dân phản ánh; xử lý vi phạm (nếu có) thuộc thẩm quyền theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản nêu trên.

- Gửi báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Nội vụ trước ngày 30/11/2019, trong đó xác định rõ tỷ lệ % các đơn vị thuộc, trực thuộc được thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ để Bộ Nội vụ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, (Lưu ý: Các Bộ, ngành, địa phương vẫn thực hiện việc báo cáo kết quả thực hiện 06 tháng đầu năm 2019 theo quy định).

Bộ trưởng Bộ Nội vụ trân trọng thông báo để Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được biết để chỉ đạo thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (đ
báo cáo);
- Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa B
ình (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ;
- Lưu: VT, TT. (03b)

BỘ TRƯỞNG
Lê Vĩnh Tân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1908/BNV-TT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1908/BNV-TT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/05/2019
Ngày hiệu lực04/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1908/BNV-TT

Lược đồ Công văn 1908/BNV-TT 2019 về đôn đốc tăng cường tổ chức thanh tra kiểm tra về công tác cán bộ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1908/BNV-TT 2019 về đôn đốc tăng cường tổ chức thanh tra kiểm tra về công tác cán bộ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1908/BNV-TT
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýLê Vĩnh Tân
        Ngày ban hành04/05/2019
        Ngày hiệu lực04/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1908/BNV-TT 2019 về đôn đốc tăng cường tổ chức thanh tra kiểm tra về công tác cán bộ

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1908/BNV-TT 2019 về đôn đốc tăng cường tổ chức thanh tra kiểm tra về công tác cán bộ

           • 04/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực