Công văn 1908/TCT-TNCN

Công văn 1908/TCT-TNCN về miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1908/TCT-TNCN miễn thuế thu nhập cá nhân


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1908/TCT-TNCN
V/v miễn thuế TNCN đối với cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long

Trả lời công văn số 257/CT-THNVDT ngày 26/4/2010 của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long đề nghị hướng dẫn về miễn thuế TNCN là hộ gia đình, cá nhân nuôi cá tra, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 6, Mục III, phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thuế TNCN và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Thuế TNCN hướng dẫn như sau: "6. Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường."

Tại Điều 36 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh và cơ quan đăng ký kinh doanh quy định: "Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký kinh doanh, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề có Điều kiện."; "Hộ kinh doanh có sử dụng thường xuyên hơn mười lao động phải đăng ký kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp".

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, hộ gia đình cá nhân trực tiếp tham gia hoạt động nuôi cá với quy mô nhỏ, có thu nhập thấp (kể cả trường hợp sử dụng lao động thường xuyên, lao động làm thuê không quá 10 lao động) không phải đăng ký kinh doanh, đáp ứng được các Điều kiện 6.1, 6.2, 6.3 hướng dẫn tại Điểm 6, Mục III, phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN thì thu nhập từ trực tiếp tham gia hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản chưa qua chế biến được miễn thuế TNCN.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1908/TCT-TNCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1908/TCT-TNCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/06/2010
Ngày hiệu lực02/06/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1908/TCT-TNCN miễn thuế thu nhập cá nhân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1908/TCT-TNCN miễn thuế thu nhập cá nhân
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1908/TCT-TNCN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành02/06/2010
        Ngày hiệu lực02/06/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1908/TCT-TNCN miễn thuế thu nhập cá nhân

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1908/TCT-TNCN miễn thuế thu nhập cá nhân

           • 02/06/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/06/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực