Công văn 1909/BVHTTDL-DSVH

Công văn 1909/BVHTTDL-DSVH năm 2019 về tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị của bảo vật quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1909/BVHTTDL-DSVH 2019 tăng cường công tác bảo quản phát huy giá trị bảo vật quốc gia


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1909/BVHTTDL-DSVH
V/v tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị của bảo vật quốc gia

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi:

- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Các Bộ: Nội vụ, Quốc phòng;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tính đến hết năm 2018, trên phạm vi cả nước đã có 164 hiện vật và nhóm hiện vật được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận là bảo vật quốc gia. Các bảo vật quốc gia gồm nhiều loại hình, chất liệu, hiện đang được lưu giữ tại 83 đơn vị thuộc Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng và Ủy ban nhân dân một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong những điều kiện bảo vệ, bảo quản khác nhau. Vì vậy, để bảo đảm thực hiện tốt nhất việc bảo vệ, bảo quản theo chế độ đặc biệt và phát huy có hiệu quả giá trị của các bảo vật quốc gia, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có bảo vật quốc gia quan tâm chỉ đạo cơ quan chức năng, đơn vị trực thuộc đang trực tiếp quản lý bảo vật quốc gia nghiêm túc thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Về bảo vệ bảo vật quốc gia

- Tổ chức xây dựng, hoàn thiện và kịp thời triển khai phương án bảo vệ đặc biệt đối với từng bảo vật quốc gia sau khi trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, trong đó lưu ý: Có biện pháp phòng, chống cháy, nổ, trộm cắp, thiên tai và các nguy cơ gây hại khác để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các bảo vật quốc gia. Đối với bảo vật quốc gia hiện đang được lưu giữ tại các di tích (như: chuông, bia đá, tượng...), phải thường xuyên thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch phối hợp liên ngành giữa các cơ quan văn hóa, công an và chính quyền sở tại trong việc bảo vệ, phân định rõ tổ chức và cá nhân chịu trách nhiệm chính, không giao khoán cho cá nhân trực tiếp trông coi di tích.

- Kịp thời, chủ động báo cáo, đề xuất với cơ quan chủ quản và các cơ quan có liên quan về các vấn đề ảnh hưởng đến việc bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các bảo vật quốc gia khi có những diễn biến trong thực tế tác động tới công tác này.

2. Về bảo quản bảo vật quốc gia

- Ưu tiên đầu tư kinh phí cho việc cải tạo, nâng cấp công trình và hạ tầng kỹ thuật kho bảo quản, khu vực trưng bày của bảo tàng và khu vực thuộc di tích - nơi lưu giữ/đặt bảo vật quốc gia để bảo đảm bảo vật quốc gia được đặt trong chế độ bảo quản đặc biệt.

- Việc bảo quản đối với từng bảo vật quốc gia phải được lập thành phương án cụ thể trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt; việc thực hiện phải tuân thủ chặt chẽ quy trình, nguyên tắc, kỹ thuật bảo quản và có sự phối hợp, giám sát chặt chẽ của các tổ chức khoa học, các chuyên gia về bảo quản căn cứ theo từng loại hình, chất liệu, tình trạng của bảo vật quốc gia.

3. Về phát huy giá trị bảo vật quốc gia

Xây dựng và triển khai hiệu quả các chương trình đặc biệt dành cho việc quảng bá giá trị của bảo vật quốc gia gắn với việc tuyên truyền bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

4. Báo cáo nhanh về thực trạng công tác bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị bảo vật quốc gia về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 31/5/2019.

(Địa chỉ trực tiếp nhận báo cáo: Cục Di sản văn hóa - 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng, các Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có bảo vật quốc gia quan tâm, chỉ đạo thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng chính phủ;
- Bộ Công an;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Lê Quang Tùng;
- Các Sở VHTTDL/VHTT;
- Các BT: LSQG, HCM, MTVN;
- Lưu: VT, DSVH, TTH.94.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quang Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1909/BVHTTDL-DSVH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1909/BVHTTDL-DSVH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2019
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1909/BVHTTDL-DSVH

Lược đồ Công văn 1909/BVHTTDL-DSVH 2019 tăng cường công tác bảo quản phát huy giá trị bảo vật quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1909/BVHTTDL-DSVH 2019 tăng cường công tác bảo quản phát huy giá trị bảo vật quốc gia
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1909/BVHTTDL-DSVH
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Lê Quang Tùng
        Ngày ban hành20/05/2019
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1909/BVHTTDL-DSVH 2019 tăng cường công tác bảo quản phát huy giá trị bảo vật quốc gia

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1909/BVHTTDL-DSVH 2019 tăng cường công tác bảo quản phát huy giá trị bảo vật quốc gia

              • 20/05/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực