Công văn 1909/TCT-TNCN

Công văn 1909/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân với chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1909/TCT-TNCN thuế thu nhập cá nhân với chuyển nhượng bất động sản


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1909/TCT-TNCN
V/v thuế TNCN với chuyển nhượng bất động sản.

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long.

Trả lời công văn số 214/CT-THNVDT ngày 17/5/2011 của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long về việc thuế thu nhập cá nhân (TNCN) với chuyển nhượng bất động sản. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 3.5.1 Mục II Phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân hướng dẫn:

“Trường hợp không xác định được giá vốn và các chi phí liên quan làm cơ sở xác định thu nhập tính thuế thì áp dụng thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng”.

Tại Điều 5 Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“3.5.3. Cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản áp dụng thuế suất 25% tính trên thu nhập tính thuế đáp ứng các điều kiện sau:

a) Giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng chuyển nhượng và kê khai trên tờ khai thuế không thấp hơn giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định (đối với quyền sử dụng đất) hoặc không thấp hơn giá tính lệ phí trước bạ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định (đối với nhà và các công trình xây dựng) tại thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực theo quy định của Pháp luật.

Trường hợp giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng chuyển nhượng và kê khai trên tờ khai thuế thấp hơn giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định (đối với quyền sử dụng đất) hoặc thấp hơn giá tính lệ phí trước bạ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định (đối với nhà và các công trình xây dựng) tại thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực theo quy định của Pháp luật thì áp dụng thuế suất 2% tính trên giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định.

b) Giá mua và các chi phí liên quan (các chi phí liên quan đến cấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà; chi phí cải tạo đất, nhà; chi phí xây dựng; các chi phí có liên quan khác) người nộp thuế kê khai phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp làm căn cứ chứng minh giá mua và các chi phí liên quan mà người nộp thuế kê khai là đúng.”

Căn cứ vào các hướng dẫn trên thì

- Trường hợp cá nhân chuyển nhượng bất động sản kê khai nộp thuế áp dụng thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng: Nếu giá chuyển nhượng cao hơn giá do UBND tỉnh quy định thì cơ quan thuế tính thuế 2% trên giá chuyển nhượng; Nếu giá chuyển nhượng thấp hơn giá do UBND tỉnh quy định thì tính 2% trên giá do UBND tỉnh quy định.

- Trường hợp cá nhân chuyển nhượng bất động sản áp dụng thuế suất 25% trên chênh lệch giữa giá mua và giá bán thì phải đảm bảo các điều kiện theo quy định: giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng chuyển nhượng không thấp hơn giá do UBND tỉnh quy định; phải có đầy đủ hóa đơn chứng từ hợp lệ chứng minh giá bán, giá mua và các chi phí có liên quan.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (TCT); 02b;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1909/TCT-TNCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1909/TCT-TNCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/06/2011
Ngày hiệu lực06/06/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1909/TCT-TNCN thuế thu nhập cá nhân với chuyển nhượng bất động sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1909/TCT-TNCN thuế thu nhập cá nhân với chuyển nhượng bất động sản
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1909/TCT-TNCN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành06/06/2011
        Ngày hiệu lực06/06/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1909/TCT-TNCN thuế thu nhập cá nhân với chuyển nhượng bất động sản

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1909/TCT-TNCN thuế thu nhập cá nhân với chuyển nhượng bất động sản

           • 06/06/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/06/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực