Công văn 1909/VPCP-KTTH

Công văn số 1909/VPCP-KTTH về việc các biện pháp ổn định thị trường chứng khoán do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1909/VPCP-KTTH biện pháp ổn định thị trường chứng khoán


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1909/VPCP-KTTH
V/v các biện pháp ổn định thị trường chứng khoán

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Công an;
- Ngân hàng Nhà nước;
- Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.

 

Ngày 25 tháng 3 năm 2008, Thường trực Chính phủ đã họp bàn các biện pháp ổn định thị trường chứng khoán. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Tài chính và ý kiến của các đại biểu dự họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

1. Giao Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tập trung mua vào các cổ phiếu có tỷ trọng lớn góp phần ổn định thị trường.

2. Giao Ngân hàng Nhà nước:

a) Chỉ đạo các ngân hàng thương mại nhà nước và vận động các ngân hàng thương mại cổ phần quyết định chưa giải chấp các hợp đồng cầm cố, repo chứng khoán;

b) Cho vay tái chiết khấu với lãi suất 9% khi ngân hàng thương mại thiếu thanh khoản tạm thời mà không thể đi vay ở các kênh khác với mức lãi suất 9%.

c) Đẩy mạnh mua ngoại tệ với tỷ giá thích hợp cho các ngân hàng và các tổ chức tài chính nếu ngoại tệ có nguồn gốc hợp pháp, kể cả ngoại tệ từ nguồn đầu tư gián tiếp.

3. Cho phép các doanh nghiệp mua lại các cổ phiếu của chính doanh nghiệp đã phát hành ra thị trường và không bị hạn chế việc tăng vốn điều lệ theo các quy định hiện hành.

4. Giao Bộ Công an chủ trì kiểm tra, xử lý nghiêm các thông tin, tin đồn thất thiệt trên thị trường chứng khoán gây ảnh hưởng xấu đến nhà đầu tư.

5. Giao Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức họp báo thông báo tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2008, nói rõ kinh tế nước ta vẫn tiếp tục tăng trưởng, các biện pháp kiềm chế lạm phát bắt đầu phát huy tác dụng, tốc độ tăng giá có chiều hướng giảm trong tháng 3,...; đồng thời, thông báo một số biện pháp của Chính phủ về ổn định thị trường chứng khoán đã nêu ở các điểm trên đây.

6. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các báo, đài đưa tin khách quan, chính xác góp phần cho người dân hiểu rõ chủ trương chính sách của Nhà nước về phát triển thị trường chứng khoán.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- VPTW;
- VPQH;
- Tòa án NDTC;
- Viện KSNDTC;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các tập đoàn KT, các TCty 91;
- UBKT của QH, UBTC&NS của QH;
- Hiệp hội Chứng khoán;
- Hiệp hội Ngân hàng;
- Thường trực Hội đồng tư vấn CSTCTTQG;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: ĐMDN, VX, TH, Ban XDPL;
- Website CP;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1909/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1909/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/03/2008
Ngày hiệu lực25/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Chứng khoán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1909/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 1909/VPCP-KTTH biện pháp ổn định thị trường chứng khoán


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1909/VPCP-KTTH biện pháp ổn định thị trường chứng khoán
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1909/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Quốc Huy
        Ngày ban hành25/03/2008
        Ngày hiệu lực25/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Chứng khoán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1909/VPCP-KTTH biện pháp ổn định thị trường chứng khoán

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1909/VPCP-KTTH biện pháp ổn định thị trường chứng khoán

            • 25/03/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/03/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực