Công văn 1912/BHXH-CSYT

Công văn 1912/BHXH-CSYT năm 2017 phối hợp chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm y tế tại địa phương do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1912/BHXH-CSYT 2017 chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm y tế tại địa phương


BẢO HIM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1912/BHXH-CSYT
V/v phối hợp chỉ đạo thực hiện chính sách BHYT tại địa phương

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng

Trong nhng năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, chính sách bảo him xã hội (BHXH), bảo him y tế (BHYT) đã đạt được nhiều kết quả tốt; tỷ lệ bao phBHYT đạt và vượt chỉ tiêu ban hành theo Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ, quyền lợi của người tham gia BHYT cơ bản được đảm bảo theo quy định.

Tuy nhiên, do một số thay đổi về chính sách như mở rộng quyền lợi BHYT cho người tham gia (được khám bệnh, chữa bệnh thông tuyến huyện), điều chỉnh giá dịch vụ y tế từ 01/3/2016 và đặc biệt là công tác quản lý, sử dụng quỹ khám bệnh, chữa bệnh BHYT còn nhiều bất cập, tình trạng lãng phí, lạm dụng quỹ BHYT có xu hướng gia tăng với nhiều hình thức khác nhau dẫn đến bội chi qukhám bệnh, chữa bệnh BHYT tại nhiều địa phương. Số tiền bội chi quỹ khám bệnh, chữa bệnh BHYT năm 2016 của cả nước là trên 6.000 tỷ đồng, riêng bội chi của tỉnh Cao Bằng dự kiến là 16 tỷ đồng.

Trong bối cảnh Ngân sách Nhà nước gặp nhiều khó khăn không thnâng mức đóng BHYT trong thời gian tới, đồng thời Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương phải triệt để thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Do vậy, việc tăng cường quản lý và kiểm soát trong chi tiêu khám bệnh, chữa bệnh BHYT nhằm đảm bảo sử dụng quỹ hiệu quả, tiết kiệm là nhiệm vụ cấp bách để đảm bảo bình n quỹ BHYT và an sinh xã hội quốc gia.

Căn cứ kế hoạch chi khám bệnh, chữa bệnh BHYT năm 2017 do Thủ tướng Chính phủ giao, số thu BHYT năm 2017 của các tỉnh và dự kiến chi phí cần thiết để đảm bảo công tác khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo luật định, Bảo him xã hội Việt Nam sẽ giao kinh phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT cho từng địa phương theo số thu BHYT của tỉnh được sử dụng trong năm để địa phương chủ động phân bổ, điều tiết sử dụng.

Đ đảm bảo sử dụng hiệu quả nhất nguồn kinh phí được chuyn giao cho địa phương khám bệnh, chữa bệnh BHYT năm 2017, kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo các Sở, ban, ngành, các cấp chính quyền thực hiện tt công tác BHYT, tập trung vào một số giải pháp sau:

1. M rộng độ bao phủ BHYT, tối thiu đạt tỷ lệ theo Quyết định số 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; giảm tỷ lệ nợ đọng, trn đóng BHYT. Đây là giải pháp quan trọng để tăng nguồn thu nhm đảm bảo cân đi quỹ.

2. Sử dụng quỹ khám bệnh, chữa bệnh BHYT tiết kiệm, hiệu quả trên cơ sở nguồn quỹ BHYT được sử dụng tại địa phương; có các biện pháp đ ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại các cơ sở y tế.

3. Thực hiện đúng quy định của BY tế về quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật bệnh viện nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả khám bệnh, chữa bệnh và quyền lợi của người tham gia BHYT.

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn, đặc biệt là công tác khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT. Xử lý nghiêm các trường hợp có du hiệu vi phạm pháp luật; chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường công tác đu tranh phòng chống tội phạm trong lĩnh vực BHYT.

Trong trường hợp số chi khám bệnh, chữa bệnh BHYT vượt quá quỹ khám bệnh, chữa bệnh BHYT của tnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh thẩm định xác định nguyên nhân khách quan vượt quỹ và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét bù đắp từ ngân sách địa phương hoặc các nguồn khác. Trường hợp ngân sách địa phương không b trí đủ, đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam tin tưởng rng, với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, với sự tham gia tích cực của các Sở, ban, ngành, đoàn thể và các cấp chính quyền, chính sách BHYT trên địa bàn tỉnh sẽ được thực thi đúng quy định; cân đi được thu, chi quỹ BHYT và đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng chính phủ (để báo cáo);
- Phó Th
tướng Vương Đình Huệ (đ báo cáo);
- Phó Th tướng Vũ Đức Đam (đ báo cáo);
- Chủ tịch HĐQL BHXHVN (đ
báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ; Bộ Y tế; Bộ Tài chính;
- Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam;
- Tổng Giám đốc (để báo cáo);
- Các Phó TGĐ;
- Sở Y tế tỉnh Cao Bằng;
- BHXH t
nh Cao Bằng;
- Các Vụ, Ban: TCKT, TTKT, DVT, KTNB, KHĐT;
- Lưu: VT, CSYT (3 bản).

KT. TNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TNG GIÁM ĐC
Nguyễn
Minh Thảo

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1912/BHXH-CSYT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1912/BHXH-CSYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/05/2017
Ngày hiệu lực19/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1912/BHXH-CSYT 2017 chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm y tế tại địa phương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1912/BHXH-CSYT 2017 chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm y tế tại địa phương
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1912/BHXH-CSYT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýNguyễn Minh Thảo
        Ngày ban hành19/05/2017
        Ngày hiệu lực19/05/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1912/BHXH-CSYT 2017 chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm y tế tại địa phương

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1912/BHXH-CSYT 2017 chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm y tế tại địa phương

             • 19/05/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 19/05/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực