Công văn 1913/CB-NM

Công văn 1913/CB-NM năm 2013 thủ tục hải quan lấy mẫu và đưa hàng về kho bảo quản do Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1913/CB-NM 2013 thủ tục hải quan lấy mẫu kho bảo quản lâm thủy sản


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC CHẾ BIẾN, THƯƠNG MẠI NÔNG LÂM THỦY SẢN VÀ NGHỀ MUỐI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1913/CB-NM
V/v thủ tục hải quan lấy mẫu và đưa hàng về kho bảo quản

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Đình Vũ - Hải Phòng

Ngày 14 tháng 11 năm 2013, Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối nhận được văn bản số 173/CV-TPL ngày 14/11/2013 của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thiên Phú Lộc về việc lấy mẫu để kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu. Về việc này, Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối (sau đây viết tắt là Cục Chế biến) có ý kiến như sau:

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 60/2011/TT-BNNPTNT ngày 09/9/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thiên Phú Lộc đã đăng ký kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu số 166/CV-TPL ngày 01/11/2013 đối với lô hàng muối tinh khiết có mã số HS 2501004920, số lượng 112 tấn nhập khẩu từ Trung Quốc, cửa khẩu nhập cảng Đình Vũ - Hải Phòng. Cục Chế biến đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu lô hàng trên của Công ty tại văn bản số 1807/CB-NM ngày 04/11/2013 theo đúng quy định. Ngày 10/11/2013, tàu 1356S-SITC Hồ Chí Minh vận chuyển 112 tấn muối tinh khiết của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thiên Phú Lộc đã cập cảng Đình Vũ và Công ty đã tiến hành làm thủ tục hải quan (Tờ khai số 16974 ngày 08/11/2013).

Tuy nhiên, theo Thông tư 128/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, có hiệu lực ngày 01/11/2013, đến nay một số doanh nghiệp nhập khẩu muối đã có văn bản gửi về Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và Bộ Nông nghiệp và PTNT phản ánh vướng mắc về thủ tục lấy mẫu (Điều 17) và đưa hàng về kho bảo quản (Điều 27). Cục Chế biến đã có văn bản số 1819/CB-NM ngày 04/11/2013 gửi Cục Giám sát quản lý về hải quan đề nghị phối hợp và hướng dẫn cụ thể về thủ tục lấy mẫu và đưa hàng về kho bảo quản. Ngày 07/11/2013, Bộ Tài chính đã có văn bản số 15269/BTC-TCHQ hướng dẫn thực hiện Điều 27 Thông tư 128/2013/TT-BTC. Mặt khác, theo quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 17 của Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định về lấy mẫu theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Để thống nhất trong việc thực hiện các quy định về quản lý chất lượng và hải quan, hiện nay Cục Chế biến đang phối hợp với Bộ Tài chính (Cục Giám sát quản lý về Hải quan, Tổng cục Hải quan), Bộ Công Thương (Cục Xuất nhập khẩu) xây dựng Thông tư hướng dẫn kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu thay thế Thông tư số 60/2011/TT-BNNPTNT ngày 09/9/2011 và phù hợp với Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính. Cục Chế biến đề nghị Cơ quan hải quan cửa khẩu cho phép doanh nghiệp thực hiện lấy mẫu và đưa hàng về kho bảo quản theo quy định tại Thông tư số 60/2011/TT-BNNPTNT ngày 09/9/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và quy định đưa hàng về bảo quản theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại văn bản số 15269/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Tổng cục Hải quan;
- Cục Giám sát quản lý về Hải quan
- Cục Hải quan Tp. Hải Phòng;
- Cty TNHHSX&TM Thiên Phú Lộc;
- Lưu: VP, NM

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
An Văn Khanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1913/CB-NM

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1913/CB-NM
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/11/2013
Ngày hiệu lực14/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1913/CB-NM 2013 thủ tục hải quan lấy mẫu kho bảo quản lâm thủy sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1913/CB-NM 2013 thủ tục hải quan lấy mẫu kho bảo quản lâm thủy sản
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1913/CB-NM
        Cơ quan ban hànhThương mại nông lâm thủy sản và nghề muối, Cục Chế biến
        Người ký***, An Văn Khanh
        Ngày ban hành14/11/2013
        Ngày hiệu lực14/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1913/CB-NM 2013 thủ tục hải quan lấy mẫu kho bảo quản lâm thủy sản

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1913/CB-NM 2013 thủ tục hải quan lấy mẫu kho bảo quản lâm thủy sản

           • 14/11/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/11/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực