Công văn 1914/STP-BTTP

Công văn 1914/STP-BTTP hướng dẫn việc lập danh sách giám định viên tư pháp và người làm công tác giám định được hưởng chế độ hỗ trợ của Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Công văn 1914/STP-BTTP hướng dẫn việc lập danh sách giám định viên tư pháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1914/STP-BTTP
V/v hướng dẫn việc lập danh sách giám định viên tư pháp và người làm công tác giám định được hưởng chế độ hỗ trợ của Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các sở, ngành Thành phố;
- Các Giám định viên tư pháp.

 

Ngày 18 tháng 4 năm 2012, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND về chế độ hỗ trợ cho giám định viên tư pháp và người làm công tác giám định của Thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện quy định tại Khoản 1 Điều 7 Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND Sở Tư pháp hướng dẫn việc lập danh sách giám định viên tư pháp và người làm công tác giám định được hưởng chế độ hỗ trợ như sau:

- Về danh sách người được hưởng hỗ trợ của các sở, ngành: Đề nghị các sở, ngành thực hiện theo mẫu đính kèm Công văn này. Thời gian lập và gửi danh sách người được hưởng hỗ trợ: Định kỳ hàng quý, các sở, ngành lập danh sách giám định viên tư pháp, người giúp việc trực tiếp và người giúp việc gián tiếp thuộc đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ gửi về Sở Tư pháp trước ngày 15 tháng đầu của quý sau liền kề để chi trả chế độ hỗ trợ của quý trước (danh sách người được hưởng hỗ trợ của quý I gửi về Sở Tư pháp trước ngày 15/4, quý II gửi trước ngày 15/7, quý III gửi trước ngày 15/10 và quý IV gửi trước ngày 15/01).

- Đối với các giám định viên tư pháp độc lập đã nghỉ hưu, nghỉ việc, chuyển làm công tác khác không do các sở, ngành quản lý về mặt tổ chức thì thực hiện việc báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động giám định tư pháp theo mẫu đính kèm Công văn này. Thời gian lập và gửi báo cáo: Định kỳ 06 tháng, các giám định viên tư pháp độc lập gửi báo cáo về Sở Tư pháp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo để xem xét chi trả chế độ hỗ trợ (báo cáo 06 tháng đầu năm tính từ ngày 01/01 đến ngày 30/6 và gửi về Sở Tư pháp trước ngày 15/7, báo cáo 06 tháng cuối năm tính từ ngày 01/7 đến ngày 31/12 và gửi về Sở Tư pháp trước ngày 15/01 của năm sau).

(Đính kèm Mẫu danh sách người được hưởng hỗ trợ của các sở, ngành và Mẫu báo cáo tình hình thực hiện giám định tư pháp của giám định viên tư pháp độc lập)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy ban nhân dân Thành phố (để báo cáo);
- Đ/c Lê Minh Trí - Phó Chủ tịch UBND TP;
- Các tổ chức giám định tư pháp;
- Lưu: VT, BTTP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Ung Thị Xuân Hương

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1914/STP-BTTP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1914/STP-BTTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/04/2012
Ngày hiệu lực26/04/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1914/STP-BTTP

Lược đồ Công văn 1914/STP-BTTP hướng dẫn việc lập danh sách giám định viên tư pháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1914/STP-BTTP hướng dẫn việc lập danh sách giám định viên tư pháp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1914/STP-BTTP
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýUng Thị Xuân Hương
        Ngày ban hành26/04/2012
        Ngày hiệu lực26/04/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1914/STP-BTTP hướng dẫn việc lập danh sách giám định viên tư pháp

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1914/STP-BTTP hướng dẫn việc lập danh sách giám định viên tư pháp

             • 26/04/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 26/04/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực