Công văn 1916/TCT-CS

Công văn số 1916/TCT-CS về việc trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1916/TCT-CS Trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1916/TCT-CS
V/v: Trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đắk Lắk

Trả lời Công văn số 4065/CT-TTHT ngày 11/12/2007 của Cục thuế tỉnh Đắk Lắk về việc trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2 Thông tư số 82/2003/TT-BTC ngày 14/8/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn trích lập, quản lý, sử dụng và hạch toán Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm tại doanh nghiệp hướng dẫn mức trích lập quỹ như sau:

“- Mức trích Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm từ 1% - 3% trên quỹ tiền lương làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp.

- Mức trích cụ thể do doanh nghiệp tự quyết định tùy vào khả năng tài chính của doanh nghiệp hàng năm.

- Khoản trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm được trích và hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ của doanh nghiệp”.

Tại Điểm 3 Thông tư số 82/2003/TT-BTC nêu trên hướng dẫn: “Thời điểm trích lập quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm là thời điểm khóa sổ kế toán để lập Báo cáo tài chính năm”.

Tại Điểm 4.b Thông tư số 82/2003/TT-BTC nêu trên hướng dẫn: “Nếu Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm hàng năm không chi hết được chuyển số dư sang năm sau”.

Căn cứ các hướng dẫn trên, việc trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm của doanh nghiệp được thực hiện vào thời điểm khóa sổ kế toán để lập Báo cáo tài chính năm. Việc trích trước quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm của doanh nghiệp được thực hiện hàng năm cho đến thời điểm chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đắk Lắk được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ PC;

- Ban PC, TTTĐ, HT;

- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Duy Khương

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1916/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1916/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2008
Ngày hiệu lực20/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1916/TCT-CS Trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1916/TCT-CS Trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1916/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành20/05/2008
        Ngày hiệu lực20/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1916/TCT-CS Trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1916/TCT-CS Trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

           • 20/05/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/05/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực