Công văn 1918/BXD-KTTC

Công văn số 1918/BXD-KTTC về việc Triển khai thực hiện Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ do Bộ xây dựng ban hành.

Nội dung toàn văn Công văn 1918/BXD-KTTC Triển khai thực hiện NĐ 99/2007/NĐ-CP


BỘ XÂY DỰNG
*****


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 1918/BXD-KTTC
V/v: Triển khai thực hiện Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ.

Hà Nội, ngày 6  tháng 9  năm 2007

 

Kính gửi: Các Bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Triển khai thực hiện Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định; Bộ Xây dựng đề nghị các Bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thực hiện các công việc sau:

1. Các Bộ rà soát các định mức chuyên ngành mà các Bộ đã ban hành trước ngày Nghị định số 99/2007/NĐ-CP có hiệu lực thi hành chuyển thành công bố để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, quyết định việc áp dụng hoặc vận dụng làm cơ sở xác định giá xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

2. Uỷ ban nhân dân các tỉnh:

- Rà soát các tập đơn giá xây dựng công trình, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng, các định mức đã ban hành hoặc định mức được Bộ Xây dựng ban hành áp dụng riêng tại địa phương (chưa được Bộ Xây dựng công bố trong hệ thống định mức hiện hành) trước ngày Nghị định số 99/2007/NĐ-CP có hiệu lực thi hành chuyển thành công bố để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, quyết định việc áp dụng hoặc vận dụng làm cơ sở xác định giá xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

- Hướng dẫn và qui định áp dụng suất vốn đầu tư, định mức xây dựng, đơn giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng đối với các công trình sử dụng vốn ngân sách của địa phương.

3. Các Bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh căn cứ các qui định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP và Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng và các văn bản khác có liên quan để tổ chức hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình do mình quản lý.

Các công việc nêu trên đề nghị hoàn thành và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Xây dựng trước ngày 31 tháng 10 năm 2007.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Sở Xây dựng các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu VP, VKT, KTTC, S(8).KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đinh Tiến Dũng

 

 

Thuộc tính Công văn 1918/BXD-KTTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1918/BXD-KTTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/09/2007
Ngày hiệu lực06/09/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1918/BXD-KTTC

Lược đồ Công văn 1918/BXD-KTTC Triển khai thực hiện NĐ 99/2007/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 1918/BXD-KTTC Triển khai thực hiện NĐ 99/2007/NĐ-CP
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu1918/BXD-KTTC
       Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
       Người kýĐinh Tiến Dũng
       Ngày ban hành06/09/2007
       Ngày hiệu lực06/09/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1918/BXD-KTTC Triển khai thực hiện NĐ 99/2007/NĐ-CP

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1918/BXD-KTTC Triển khai thực hiện NĐ 99/2007/NĐ-CP

            • 06/09/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/09/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực