Công văn 1918/VPCP-ĐP

Công văn số 1918/VPCP-ĐP về việc giải quyết đề nghị của tỉnh Đắk Nông do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1918/VPCP-ĐP giải quyết đề nghị của tỉnh Đắk Nông


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1918/VPCP-ĐP
V/v giải quyết đề nghị của tỉnh Đắk Nông

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban dân tộc.

 

UBND tỉnh Đắk Nông có Tờ trình số 464/TTr-UBND ngày 11/3/2008 về việc cho phép tổ chức thực hiện dự án Phát triển kinh tế-xã hội, ổn định đời sống và xóa đói giảm nghèo cho đồng bào di cư tự do trên địa bàn huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông. Để có căn cứ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, Văn phòng Chính phủ đề nghị các Bộ, cơ quan trên có ý kiến bằng văn bản về đề nghị của tỉnh Đắk Nông và gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 5/4/2008 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy; Vụ TH , Website CP;
- Lưu: VT, ĐP(3), 12

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1918/VPCP-ĐP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1918/VPCP-ĐP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/03/2008
Ngày hiệu lực26/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1918/VPCP-ĐP

Lược đồ Công văn 1918/VPCP-ĐP giải quyết đề nghị của tỉnh Đắk Nông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1918/VPCP-ĐP giải quyết đề nghị của tỉnh Đắk Nông
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1918/VPCP-ĐP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Quốc Huy
        Ngày ban hành26/03/2008
        Ngày hiệu lực26/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1918/VPCP-ĐP giải quyết đề nghị của tỉnh Đắk Nông

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1918/VPCP-ĐP giải quyết đề nghị của tỉnh Đắk Nông

            • 26/03/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/03/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực