Công văn 1919TCT/ĐTNN

Công văn số 1919 TCT/ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc nộp thuế TNDN theo mức thuế suất thuế TNDN ưu đãi

Nội dung toàn văn Công văn 1919 TCT/ĐTNN nộp thuế TNDN theo mức thuế suất thuế TNDN ưu đãi


TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1919TCT/ĐTNN
V/v: thời gian nộp thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2005 

 

Kính gửi:

- Công ty Trồng và xuất khẩu thanh long Vina Hsin Gon
- Cục thuế tỉnh Bình Thuận

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 27/CV ngày 18/05/2005 của Công ty Trồng và xuất khẩu thanh long Vina Hsin Gon kiến nghị về việc nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo mức thuế suất thuế TNDN ưu đãi được quy định trong Giấy phép đầu tư điều chỉnh số 2037/GPĐC3 ngày 06/04/2005 của Công ty. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo các quy định của các văn bản pháp luật về thuế và các văn bản hướng dẫn có liên quan, các quy định về thuế quy định tại Giấy phép đầu tư có hiệu lực kể từ ngày Giấy phép đầu tư được ký và không có hiệu lực hồi tố.

Căn cứ quy định này, trường hợp Công ty Trồng và xuất khẩu thanh long được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy phép điều chỉnh số 2037/GPĐC3 ngày 06/04/2005 thì thuế suất thuế TNDN ưu đãi đối với hoạt động thu mua thanh long để xuất khẩu quy định tại Giấy phép điều chỉnh này sẽ được áp dụng kể từ ngày Giấy phép được ký, áp dụng cho khoảng thời gian còn lại (thời gian được ưu đãi quy định tại Giấy phép điều chỉnh trừ đi khoảng thời gian kể từ khi kinh doanh có lãi đến ngày 06/04/2005), cụ thể, Công ty sẽ được miễn 50% thuế TNDN kể từ ngày 06/04/2005 đến ngày 31/12/2011. Công ty không được điều chỉnh mức thuế suất thuế TNDN ưu đãi cho quãng thời gian kể từ khi kinh doanh có lãi đến ngày 06/04/2005.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Trồng và xuất khẩu thanh long, Cục thuế tỉnh Bình Thuận biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Lưu: VP(HC), ĐTNN(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1919TCT/ĐTNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1919TCT/ĐTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/06/2005
Ngày hiệu lực20/06/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1919 TCT/ĐTNN nộp thuế TNDN theo mức thuế suất thuế TNDN ưu đãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1919 TCT/ĐTNN nộp thuế TNDN theo mức thuế suất thuế TNDN ưu đãi
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1919TCT/ĐTNN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Văn Huyến
        Ngày ban hành20/06/2005
        Ngày hiệu lực20/06/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1919 TCT/ĐTNN nộp thuế TNDN theo mức thuế suất thuế TNDN ưu đãi

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1919 TCT/ĐTNN nộp thuế TNDN theo mức thuế suất thuế TNDN ưu đãi

              • 20/06/2005

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 20/06/2005

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực