Công văn 192/UBDT-CSDT

Công văn 192/UBDT-CSDT năm 2016 thực hiện và thanh toán vốn Chính sách hỗ trợ định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên do Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 192/UBDT-CSDT vốn hỗ trợ định canh định cư đồng bào dân tộc thiểu số Điện Biên 2016


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 192/UBDT-CSDT
V/v thực hiện và thanh toán vn Chính sách hỗ trợ ĐCĐC cho đồng bào DTTS tnh Điện Biên

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

Trả lời Công văn số 354/UBDN-CN ngày 17/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về khó khăn, vướng mắc trong thực hiện đầu tư xây dựng các công trình hạ tng thiết yếu thuộc dự án định canh, định cư theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

1. Ngày 15/12/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2262/QĐ-TTg về việc phân bổ kinh phí thực hiện Chính sách hỗ trợ định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số từ nguồn vượt thu năm 2014, Bộ Tài chính có Công văn số 142/BTC-NSNN ngày 15/01/2016 thông báo bổ sung cho tnh Điện Biên 9.000 triệu đồng (trong đó 8.000 triệu đồng vốn đầu tư phát triển, 1.000 triệu đồng vốn sự nghiệp) để thực hiện Chính sách hỗ trợ định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số; Ủy ban Dân tộc đề nghị Ủy ban nhân dân tnh Điện Biên sớm phân bổ Khoản kinh phí này để triển khai thực hiện các dự án định canh, định cư tập trung theo nguyên tắc không vượt tổng mức vốn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1342/QĐ-TTg ngày 25/8/2009 (bao gồm cả những dự án chưa được bố trí vốn đầu tư) và bố trí định cư được nhiều hộ dân;

2. Về thời gian thực hiện và thanh toán vốn đến hết 31/12/2016, y ban Dân tộc thống nhất với đề nghị của tỉnh, về việc này, Ủy ban Dân tộc đã có văn bản đề nghị Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm Báo cáo Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo (Công văn số 09/UBDT-CSDT ngày 05/01/2016 của y ban Dân tộc).

Trên đây là ý kiến của Ủy ban Dân tộc về thực hiện chính sách định canh, định cư cho đồng bào DTTS, đề nghị tnh Điện Biên nghiên cứu, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, CN (để b/c);

- TT, PCN Đỗ Vàn Chiến (để biết);
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- Văn phòng Chính phủ;
- Website Ủy ban Dân tộc;
- Lưu VT, CSDT (02).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Sơn Phước Hoan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 192/UBDT-CSDT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu192/UBDT-CSDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/03/2016
Ngày hiệu lực11/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 192/UBDT-CSDT vốn hỗ trợ định canh định cư đồng bào dân tộc thiểu số Điện Biên 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 192/UBDT-CSDT vốn hỗ trợ định canh định cư đồng bào dân tộc thiểu số Điện Biên 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu192/UBDT-CSDT
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýSơn Phước Hoan
        Ngày ban hành11/03/2016
        Ngày hiệu lực11/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 192/UBDT-CSDT vốn hỗ trợ định canh định cư đồng bào dân tộc thiểu số Điện Biên 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 192/UBDT-CSDT vốn hỗ trợ định canh định cư đồng bào dân tộc thiểu số Điện Biên 2016

           • 11/03/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/03/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực