Công văn 1921/TCHQ-TXNK

Công văn 1921/TCHQ-TXNK năm 2019 về hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1921/TCHQ-TXNK 2019 về hàng hóa nhập khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1921/TCHQ-TXNK
V/v hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Đà Nẵng.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 443/HQĐNg-TXNK ngày 12/3/2019 của Cục Hải quan TP. Đà Nẵng đề nghị hướng dẫn xử lý thuế nhập khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu tại chỗ của Tổng Công ty Sông Thu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan ghi nhận kiến nghị của Cục Hải quan TP. Đà Nẵng. Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang tổng hợp vướng mắc của các đơn vị để báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Ngoài ra, Tổng cục Hải quan đang phối hợp với Vụ Chính sách thuế sửa đổi, bổ sung Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ để đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Đà Nẵng biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);
- Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1921/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1921/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/04/2019
Ngày hiệu lực03/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1921/TCHQ-TXNK 2019 về hàng hóa nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1921/TCHQ-TXNK 2019 về hàng hóa nhập khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1921/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Ngọc Hưng
        Ngày ban hành03/04/2019
        Ngày hiệu lực03/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1921/TCHQ-TXNK 2019 về hàng hóa nhập khẩu

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1921/TCHQ-TXNK 2019 về hàng hóa nhập khẩu

             • 03/04/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 03/04/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực