Công văn 1923/VPCP-XDPL

Công văn số 1923/VPCP-XDPL về việc tiếp thu ý, giải trình ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Dự án Luật bảo hiểm y tế do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1923/VPCP-XDPL tiếp thu ý, giải trình ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dự án Luật bảo hiểm y tế


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1923/VPCP-XDPL
V/v tiếp thu ý, giải trình ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Dự án Luật bảo hiểm y tế

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi: Bộ Y tế.

Xét Báo cáo số 269/BC-BYT ngày 17/3/2008 của Bộ Y tế về việc tiếp thu và giải trình ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với Dự án Luật Bảo hiểm y tế, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với nội dung tiếp thu và giải trình ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Báo cáo số 269/BC-BYT ngày 17/3/2008. Về vấn đề tổ chức bảo hiểm y tế, Bộ Y tế cần thể hiện rõ trong Tờ trình Quốc hội (không quy định trong Dự thảo Luật);

2. Giao Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hoàn thiện Dự án Luật; thay mặt Chính phủ thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ ký Tờ trình Dự án Luật và báo cáo trước Quốc hội.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Quý Bộ biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ, ngành: LĐTB&XH, TC, NV, BHXHVN
- VPCP: BTCN (để b/c), các PCN: Trần Quốc Toản, Kiều Đình Thụ, TB.XDPL , Website CP, các vụ: VX, XDPL (5),
- Lưu: VT, XDPL (5b), 21

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1923/VPCP-XDPL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1923/VPCP-XDPL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/03/2008
Ngày hiệu lực26/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1923/VPCP-XDPL

Lược đồ Công văn 1923/VPCP-XDPL tiếp thu ý, giải trình ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dự án Luật bảo hiểm y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1923/VPCP-XDPL tiếp thu ý, giải trình ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dự án Luật bảo hiểm y tế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1923/VPCP-XDPL
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành26/03/2008
        Ngày hiệu lực26/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1923/VPCP-XDPL tiếp thu ý, giải trình ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dự án Luật bảo hiểm y tế

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1923/VPCP-XDPL tiếp thu ý, giải trình ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dự án Luật bảo hiểm y tế

              • 26/03/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 26/03/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực