Công văn 1925/CB-NM

Công văn 1925/CB-NM năm 2013 thủ tục hải quan đưa hàng về kho bảo quản do Cục chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1925/CB-NM 2013 thủ tục hải quan đưa về kho bảo quản


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC CHẾ BIẾN, THƯƠNG MẠI NÔNG LÂM THỦY SẢN VÀ NGHỀ MUỐI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1925/CB-NM
V/v thủ tục hải quan đưa hàng về kho bảo quản

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Chi cục Hải quan cửa khẩu Ga Quốc Tế Đồng Đăng - Lạng Sơn.

Ngày 18 tháng 11 năm 2013, Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối nhận được văn bản số 258/VSC-CV ngày 15/11/2013 của Công ty Cổ phần VISACO về việc đề nghị được đưa hàng hóa muối nhập khẩu về kho bảo quản tại kho công ty ở Khu C, Khu Công nghiệp Lễ Môn, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Về việc này, Cục chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối (sau đây viết tắt là Cục Chế biến) có ý kiến như sau:

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 60/2011/TT-BNNPTNT ngày 09/9/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu, Công ty Cổ phần VISACO có đăng ký kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu số 259/VSC ngày 15/11/2013 đối với lô hàng muối tinh khiết có mã HS 2501004920, số lượng 420 tấn nhập khẩu từ Trung Quốc, cửa khẩu nhập ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng - Lạng Sơn. Cục Chế biến đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu lô hàng trên của Công ty tại văn bản số 1924/CB-NM ngày 18/11/2013 theo đúng quy định. Ngày 17/11/2013, 07 toa tàu có số hiệu: 3404306, 3411673, 3420770, 3428987, 3429307, 3500405, 3819429, vận chuyển 420 tấn muối tinh khiết của Công ty Cổ phần VISACO đã về đến cửa khẩu ga Đồng Đăng và hiện nay Công ty đang chờ làm thủ tục hải quan.

Theo qui định tại Thông tư 128/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, có hiệu lực ngày 01/11/2013, đến nay một số doanh nghiệp nhập khẩu muối đã có văn bản gửi về Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và Bộ Nông nghiệp và PTNT phản ánh vướng mắc về thủ tục lấy mẫu (Điều 17) và đưa hàng về kho bảo quản (Điều 27). Cục Chế biến đã có văn bản số 1819/CB-NM ngày 04/11/2013 gửi Cục Giám sát quản lý về hải quan đề nghị phối hợp và hướng dẫn cụ thể về thủ tục lấy mẫu và đưa hàng về kho bảo quản. Ngày 07/11/2013, Bộ Tài chính đã có văn bản số 15269/BTC-TCHQ hướng dẫn thực hiện Điều 27 Thông tư 128/2013/TT-BTC.

Thực hiện các qui định về thủ tục hải quan và kiểm tra chất lượng muối, Cục Chế biến đề nghị cơ quan hải quan xem xét như sau:

1. Cho phép Công ty Cổ phần VISACO đưa muối nhập khẩu về kho bảo quản trên cơ sở đề nghị và cam kết của Công ty tại văn bản số 258/VSC-CV ngày 15/11/2013 của Công ty Cổ phần VISACO về việc đề nghị được đưa hàng hóa muối nhập khẩu về kho bảo quản tại kho công ty ở Khu C, Khu Công nghiệp Lễ Môn, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa và quy định tại Điều 27 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.

2. Công ty Cổ phần VISACO chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc bảo quản hàng hóa muối nhập khẩu cho đến khi có Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu đạt yêu cầu và hoàn tất thủ tục thông quan cho lô hàng theo quy định hiện hành mới được đưa hàng vào sản xuất, lưu thông trên thị trường.

Rất mong sự phối hợp chặt chẽ của Quý cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Tổng cục Hải quan (để p/h);
- Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn (để p/h);
- Cty CP VISACO;
- Lưu: VP, NM

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
An Văn Khanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1925/CB-NM

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1925/CB-NM
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/11/2013
Ngày hiệu lực18/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1925/CB-NM 2013 thủ tục hải quan đưa về kho bảo quản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1925/CB-NM 2013 thủ tục hải quan đưa về kho bảo quản
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1925/CB-NM
        Cơ quan ban hànhThương mại nông lâm thủy sản và nghề muối, Cục Chế biến
        Người ký***, An Văn Khanh
        Ngày ban hành18/11/2013
        Ngày hiệu lực18/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1925/CB-NM 2013 thủ tục hải quan đưa về kho bảo quản

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1925/CB-NM 2013 thủ tục hải quan đưa về kho bảo quản

           • 18/11/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/11/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực