Công văn 1925/TTg-CN

Công văn 1925/TTg-CN năm 2017 về điều chỉnh giảm diện tích khu công nghiệp Bờ Trái Sông Đà, tỉnh Hòa Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1925/TTg-CN 2017 điều chỉnh giảm diện tích khu công nghiệp Bờ Trái Sông Đà Hòa Bình


THỦ TƯNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1925/TTg-CN
V/v điều chỉnh giảm diện tích khu công nghiệp Bờ Trái Sông Đà, tỉnh Hòa Bình

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 9050/BKHĐT-QLKKT ngày 06 tháng 11 năm 2017 về việc điều chỉnh giảm diện tích khu công nghiệp Bờ Trái Sông Đà, tỉnh Hòa Bình, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý điều chỉnh giảm diện tích quy hoạch khu công nghiệp Bờ Trái Sông Đà với quy mô 8,61 ha như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn s 9050/BKHĐT-QLKKT ngày 06 tháng 11 năm 2017.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình:

- Thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích xây dựng nhà ở công nhân (1,81 ha), khu tái định cư (1,8 ha), xây dựng trường mm non (0,7 ha), đất hành lang kè suối Đúng, đất cây xanh nêu tại Công văn số 1414/UBND-CNXD ngày 12 tháng 10 năm 2017 theo quy định của pháp luật có liên quan.

- Thực hiện việc thu hi đất, cho thuê đất, chuyn mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích đất chuyển đổi sang đất khu dân cư (2,29 ha) tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan, đảm bảo không xảy ra khiếu kiện.

- Tiếp thu ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 3565/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 18 tháng 7 năm 2017 và Bộ Xây dựng tại văn bản số 1561/BXD-QHKT ngày 11 tháng 7 năm 2017 để điều chỉnh cơ cấu đất trong khu công nghiệp đảm bảo yêu cầu theo quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng.

- Chỉ đạo các tổ chức, cá nhân liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm việc thực hiện điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp Bờ Trái Sông Đà để xây dựng nhà ở cho công nhân nhưng chưa thực hiện đy đủ trình tự, thủ tục theo quy định tại Khoản 10, Điều 1, Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: TN&MT, XD;
- BQL các KCN tỉnh Hòa Bình;
- VPCP: BTCN, các PCN, Tr
lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, Các Vụ: TH, KTTH, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (3) Khanh.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1925/TTg-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1925/TTg-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2017
Ngày hiệu lực14/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1925/TTg-CN

Lược đồ Công văn 1925/TTg-CN 2017 điều chỉnh giảm diện tích khu công nghiệp Bờ Trái Sông Đà Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1925/TTg-CN 2017 điều chỉnh giảm diện tích khu công nghiệp Bờ Trái Sông Đà Hòa Bình
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1925/TTg-CN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành14/12/2017
        Ngày hiệu lực14/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1925/TTg-CN 2017 điều chỉnh giảm diện tích khu công nghiệp Bờ Trái Sông Đà Hòa Bình

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1925/TTg-CN 2017 điều chỉnh giảm diện tích khu công nghiệp Bờ Trái Sông Đà Hòa Bình

             • 14/12/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 14/12/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực