Công văn 1926/GSQL-GQ2

Công văn 1926/GSQL-GQ2 năm 2016 hướng dẫn thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1926/GSQL-GQ2 hướng dẫn thủ tục hải quan 2016


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1926/GSQL-GQ2
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan.

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan Tp Hà Nội

Trả lời công văn số 4650/HQHN-GSQL ngày 12/12/2016 của Cục Hải quan Tp.Hà Nội v/v báo cáo vướng mắc của Công ty TNHH Elentec Việt Nam đối với hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty TNHH Elentec Việt Nam nhận gia công cho Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT) là doanh nghiệp chế xuất thì thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 75 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính, theo đó doanh nghiệp nội địa làm thủ tục hải quan theo quy định về gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài quy định tại Mục 2 Chương III Thông tư này, DNCX không phải làm thủ tục hải quan khi đưa nguyên liệu, vật tư vào nội địa để gia công và nhận lại sản phm gia công từ nội địa.

Đề nghị Cục Hải quan Tp.Hà Nội hướng dẫn Công ty TNHH Elentec Việt Nam thực hiện đúng theo quy định dẫn trên, trường hợp phát sinh sai phạm trong quá trình khai báo hải quan thì xử lý theo quy định hiện hành tại Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 và Nghị định s 45/2016/NĐ-CP ngày 26/05/2016 của Chính phủ. Trong quá trình giải quyết nếu phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền, đề nghị Cục Hải quan Tp.Hà Nội báo cáo Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý) để được hướng dẫn cụ thể./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
-
Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1926/GSQL-GQ2

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1926/GSQL-GQ2
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2016
Ngày hiệu lực28/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1926/GSQL-GQ2 hướng dẫn thủ tục hải quan 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1926/GSQL-GQ2 hướng dẫn thủ tục hải quan 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1926/GSQL-GQ2
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýVũ Lê Quân
        Ngày ban hành28/12/2016
        Ngày hiệu lực28/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1926/GSQL-GQ2 hướng dẫn thủ tục hải quan 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1926/GSQL-GQ2 hướng dẫn thủ tục hải quan 2016

           • 28/12/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/12/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực