Công văn 1927/UBND-VX

Công văn 1927/UBND-VX năm 2015 về tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh có điều kiện tỉnh Bình Dương

Nội dung toàn văn Công văn 1927/UBND-VX 2015 quản lý hoạt động kinh doanh có điều kiện Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1927/UBND-VX
V/v Tăng cưng công tác quản lý hoạt động kinh doanh có điu kiện trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Bình Dương, ngày 16 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi:

- Sở Văn hóa, Th thao và Du lịch;
- Công an tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, Tp TDM.

 

Thi gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được nhiều phản ánh của các tổ chức, đơn vị và các cán bộ hưu trí về tình trạng hoạt động vi phạm quy định của các điểm kinh doanh karaoke hát nhạc vưt mức âm thanh cho phép, vi phạm an ninh trật tự... ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân và gây bức xúc trong dư luận xã hội;

Nhằm chấn chỉnh và tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh, khắc phục kịp thời những mặt hạn chế, yếu kém tồn tại; đồng thời thực hiện có hiệu quả Quyết định số 854/QĐ-UBND Ngày 21/3/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đ án Quy hoạch karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Thủ Dầu Một và các đơn vị chức năng liên quan căn cứ các quy định hiện hành để xiết chặt việc xem xét cấp giấy phép mới, gia hạn giấy phép đối với cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar; đồng thời đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh karaoke, quán bar, quán cà phê hát nhạc... trên địa bàn; thường xuyên theo dõi, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh hoạt động đúng quy định; kịp thời báo cáo, đề xuất tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh có liên quan.

Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân kinh doanh karaoke trên địa bàn vi phạm các quy định về kinh doanh karaoke, quán bar, quán cà phê hát nhạc vi phạm quy định về kinh doanh các dịch vụ này; đặc biệt là các nội dung liên quan đến thời gian hoạt động, mức tiếng ồn vượt quá quy đnh, các hoạt động mại dâm trá hình, núp bóng dưới hình thức kinh doanh karaoke, quán bar,...

2. Công an tỉnh chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh, doanh dịch vụ karaoke, quán bar, quán cà phê hát nhạc... kịp thời xây dng kế hoạch để theo dõi, kiểm tra các cơ sở lợi dụng kinh doanh các dịch vụ nhạy cảm để hoạt động bảo kê, mại dâm trá hình, buôn bán ma túy... để xử lý nghiêm theo quy định.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Thủ Dầu Một phải tăng cường chỉ đạo các ngành chức năng thuộc quyền quản lý thực hiện tốt công tác quản lý, cấp phép kinh doanh karaoke; rà soát kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, vi phạm quy đnh về khoảng cách tối thiểu đối với trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa, cơ quan hành chính nhà nước... Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân kinh doanh karaoke thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh./.

 


Nơi nhận:
- TTTU, TT HĐND;
-
CT, PCT UBND tỉnh;
- SLĐTBXH, Sở TNMT;
-
Cảnh sát PCCC;
-
Như trên;
- LĐVP. Tg, TNH;
-
Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Trần Thanh Liêm

 

Thuộc tính Công văn 1927/UBND-VX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1927/UBND-VX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/06/2015
Ngày hiệu lực16/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước

Lược đồ Công văn 1927/UBND-VX 2015 quản lý hoạt động kinh doanh có điều kiện Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1927/UBND-VX 2015 quản lý hoạt động kinh doanh có điều kiện Bình Dương
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1927/UBND-VX
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýTrần Thanh Liêm
        Ngày ban hành16/06/2015
        Ngày hiệu lực16/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1927/UBND-VX 2015 quản lý hoạt động kinh doanh có điều kiện Bình Dương

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1927/UBND-VX 2015 quản lý hoạt động kinh doanh có điều kiện Bình Dương

             • 16/06/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/06/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực