Công văn 1930/TĐC-HCHQ

Công văn 1930/TĐC-HCHQ năm 2013 giám định mặt hàng bột đá CaCO3 do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1930/TĐC-HCHQ năm 2013 giám định bột đá CaCO3


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1930/TĐC-HCHQ
V/v giám định mặt hàng bột đá CaCo3

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Kiểm tra sau thông quan

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nhận được công văn số 524/KTSTQ-P2 ngày 05/11/2013 đề nghị có ý kiến về việc giám định bột đá CaCO3 của hai Trung tâm Thí nghiệm vật liệu xây dựng (Vilas 173 và Vilas 178). Về vấn đền này, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có ý kiến như sau:

1. Về quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ giám định thương mại:

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 20/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại và kinh doanh dịch vụ giám định thương mại và Điều 17 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa thì Chính phủ giao cho Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện việc thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh dịch vụ giám định thương mại và đăng ký lĩnh vực hoạt động giám định theo quy định của pháp luật về thương mại.

2. Về quản lý hoạt động dịch vụ thử nghiệm:

Theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ thì các tổ chức thử nghiệm cung cấp dịch vụ thử nghiệm tại Việt Nam phải đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm tại Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng).

Hiện nay, Trung tâm Thí nghiệm vật liệu xây dựng thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn kiểm định xây dựng (Vilas 178) chưa thực hiện đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định của pháp luật. Còn Trung tâm Thí nghiệm vật liệu xây dựng thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn và xây dựng 97 (Vilas 173) đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm và được cấp Giấy chứng nhận số 1612/TĐC-HCHQ ngày 15/11/2011 cho lĩnh vực thử nghiệm vật liệu xây dựng (đối với các sản phẩm trong phạm vi được công nhận).

3. Về phép thử được công nhận: Đề nghị Quý Cục liên hệ với Văn phòng Công nhận chất lượng (BoA) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ để được giải đáp.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có ý kiến để Quý Cục biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HCHQ.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Vinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1930/TĐC-HCHQ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1930/TĐC-HCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/11/2013
Ngày hiệu lực18/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1930/TĐC-HCHQ năm 2013 giám định bột đá CaCO3


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1930/TĐC-HCHQ năm 2013 giám định bột đá CaCO3
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1930/TĐC-HCHQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng
        Người kýTrần Văn Vinh
        Ngày ban hành18/11/2013
        Ngày hiệu lực18/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1930/TĐC-HCHQ năm 2013 giám định bột đá CaCO3

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1930/TĐC-HCHQ năm 2013 giám định bột đá CaCO3

           • 18/11/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/11/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực