Công văn 1931/VPCP-ĐMDN

Công văn số 1931/VPCP-ĐMDN về việc đầu tư kinh doanh đa ngành của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1931/VPCP-ĐMDN đầu tư kinh doanh đa ngành của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1931/VPCP-ĐMDN
V/v đầu tư kinh doanh đa ngành của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Xét đề nghị của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp về việc đầu tư kinh doanh đa ngành của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính:

Trong tháng 4 năm 2008, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo quy định về việc đầu tư của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước theo hướng: đầu tư vào các ngành nghề kinh doanh chính không thấp hơn 70%; đối với các ngành nghề kinh doanh hỗ trợ khác phải là các ngành nghề liên quan, trên cơ sở điều kiện, lợi thế của ngành nghề kinh doanh chính và không vượt quá 30%.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính và các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các tập đoàn kinh tế, TCT nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, Website CP;
- Lưu: VT, ĐMDN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1931/VPCP-ĐMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1931/VPCP-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/03/2008
Ngày hiệu lực26/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1931/VPCP-ĐMDN đầu tư kinh doanh đa ngành của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1931/VPCP-ĐMDN đầu tư kinh doanh đa ngành của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1931/VPCP-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Viết Muôn
        Ngày ban hành26/03/2008
        Ngày hiệu lực26/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1931/VPCP-ĐMDN đầu tư kinh doanh đa ngành của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1931/VPCP-ĐMDN đầu tư kinh doanh đa ngành của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước

            • 26/03/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/03/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực