Công văn 1932/TTg-KTN

Công văn 1932/TTg-KTN năm 2015 về nâng cấp, mở rộng quốc lộ 28B và bổ sung vào Dự án BOT mở rộng quốc lộ 1, tỉnh Bình Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1932/TTg-KTN nâng cấp mở rộng quốc lộ 28B bổ sung dự án BOT mở rộng quốc lộ 1 Bình Thuận 2015


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1932/TTg-KTN
V/v nâng cấp, mở rộng quốc lộ 28B và bổ sung vào Dự án BOT mở rộng quốc lộ 1, tỉnh Bình Thuận

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủ
y ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.

Xét đề nghị của y ban nhân dân tỉnh Bình Thuận (văn bản số 3524/UBND-ĐTQH ngày 07 tháng 10 năm 2015) về việc đầu tư nâng cấp, mở rộng quốc lộ 28B đoạn Km0 - Km11 và bổ sung vào Dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn Km1642 - Km1692, tỉnh Bình Thuận theo hình thức hợp đồng BOT, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý chủ trương đầu tư nâng cấp, mở rộng quốc lộ 28B đoạn Km0 - Km11 và bổ sung vào Dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn Km1642 - Km1692, tỉnh Bình Thuận theo hình thức hợp đồng BOT. Bộ Giao thông vận tải triển khai thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 7581/VPCP-KTN ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
TTgCP, các PTTg;
-
Các Bộ: KHĐT, TC;
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, V.III;
-
Lưu: VT, KTN(3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng
Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1932/TTg-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1932/TTg-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/10/2015
Ngày hiệu lực27/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1932/TTg-KTN nâng cấp mở rộng quốc lộ 28B bổ sung dự án BOT mở rộng quốc lộ 1 Bình Thuận 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1932/TTg-KTN nâng cấp mở rộng quốc lộ 28B bổ sung dự án BOT mở rộng quốc lộ 1 Bình Thuận 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1932/TTg-KTN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành27/10/2015
        Ngày hiệu lực27/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1932/TTg-KTN nâng cấp mở rộng quốc lộ 28B bổ sung dự án BOT mở rộng quốc lộ 1 Bình Thuận 2015

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1932/TTg-KTN nâng cấp mở rộng quốc lộ 28B bổ sung dự án BOT mở rộng quốc lộ 1 Bình Thuận 2015

              • 27/10/2015

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 27/10/2015

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực