Công văn 1933/CTTPHCM-TTHT

Nội dung toàn văn Công văn 1933/CTTPHCM-TTHT 2022 triển khai sử dụng hóa đơn điện tử Cục thuế Hồ Chí Minh


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1933/CTTPHCM-TTHT
V/v đôn đốc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi: Tổ chức, Doanh nghiệp chưa chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 123/2020/NĐ-CP hóa đơn chứng từ mới nhất">78/2021/TT-BTC trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Cục Thuế TP Hồ Chí Minh gửi lời chào trân trọng về cám ơn sự hợp tác của Quý doanh nghiệp trong việc thực hiện chính sách pháp luật thuế thời gian qua.

Thực hiện Luật Quản lý thuế ngày 13/06/2019; Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ; Quyết định số 1832/QĐ-BTC ngày 20/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tại địa bàn Thành phố, theo lộ trình triển khai Hóa đơn điện tử thì Quý doanh nghiệp đã đủ điều kiện thực hiện chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử có mã của quan thuế theo Luật Quản thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, Thông 78/2021/TT-BTC.

Cục Thuế TP Hồ Chí Minh đã có thông báo đề nghị tới Quý doanh nghiệp thực hiện chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử theo Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, Thông tư 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài Chính. Tuy nhiên, đến nay Quý doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định.

Theo quy định lại Điều 12 Thông tư 78/2021/TT-BTC thì cơ sở kinh doanh phải có trách nhiệm chuyển đổi áp dụng, hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC khi có thông báo của quan Thuế. Mặt khác trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 123/2020/NĐ-CP hóa đơn chứng từ mới nhất">78/2021/TT-BTC tại hầu hết các Doanh nghiệp, nên đối với hóa đơn của Tổ chức, Doanh nghiệp theo quy định tại nghị định 51/2010/NĐ-CP sẽ làm khách hàng lo lắng và không tin tưởng vào người bán.

Thực hiện theo Quyết định số 1832/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, Quyết định số 1417/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế và Công văn số 334/TCT-DNNCN về việc triển khai hóa đơn điện tử giai đoạn 1 tại 06 tỉnh, thành phố đối với doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, theo đó yêu cầu 100% các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 123/2020/NĐ-CP hóa đơn chứng từ mới nhất">78/2021/TT-BTC trước ngày 31/3/2022.

Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Quý doanh nghiệp liên hệ với Cơ quan Thuế và các doanh nghiệp cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử (danh sách các doanh nghiệp cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử đủ điều kiện được thông báo trên website cục Thuế TP Hồ Chí Minh https://www.hcmtax.gov.vn./) để được hỗ trợ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 123/2020/NĐ-CP hóa đơn chứng từ mới nhất">78/2021/TT-BTC trước ngày 31/3/2022.

Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Quý doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TTHT (nvthang, 02b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1933/CTTPHCM-TTHT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1933/CTTPHCM-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/03/2022
Ngày hiệu lực 14/03/2022
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1933/CTTPHCM-TTHT 2022 triển khai sử dụng hóa đơn điện tử Cục thuế Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1933/CTTPHCM-TTHT 2022 triển khai sử dụng hóa đơn điện tử Cục thuế Hồ Chí Minh
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1933/CTTPHCM-TTHT
Cơ quan ban hành Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Nguyễn Tiến Dũng
Ngày ban hành 14/03/2022
Ngày hiệu lực 14/03/2022
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 2 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 1933/CTTPHCM-TTHT 2022 triển khai sử dụng hóa đơn điện tử Cục thuế Hồ Chí Minh

Lịch sử hiệu lực Công văn 1933/CTTPHCM-TTHT 2022 triển khai sử dụng hóa đơn điện tử Cục thuế Hồ Chí Minh

  • 14/03/2022

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 14/03/2022

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực