Công văn 1934/TCT-CS

Công văn 1934/TCT-CS về nghĩa vụ thuế khi chuyển nhượng du thuyền do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1934/TCT-CS nghĩa vụ thuế khi chuyển nhượng du thuyền


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1934/TCT-CS
V/v nghĩa vụ thuế khi chuyển nhượng du thuyền.

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi: Công ty TNHH Sài gòn Xây dựng Du thuyền.

Trả lời công văn số CV-08/SGDT10 ngày 6/5/2010 của Công ty TNHH Sài gòn xây dựng du thuyền đề nghị hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế khi chuyển nhượng du thuyền, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 3 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 03/06/2008 quy định: "Hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế GTGT, trừ các đối tượng quy định tại Điều 5 của Luật này."

Tại Khoản 3 Điều 8 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 nêu trên quy định: " Mức thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ không quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này."

Tại Điều 3 Luật Thuế TNDN số 14/2008/QH12 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 03/06/2008 quy định:

"1. Thu nhập chịu thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ và thu nhập khác quy định tại Khoản 2 Điều này.

2. Thu nhập khác bao gồm thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản; thu nhập từ quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; thu nhập từ chuyển nhượng, cho thuê, thanh lý tài sản; thu nhập từ lãi tiền gửi, cho vay vốn, bán ngoại tệ; hoàn nhập các Khoản dự phòng; thu Khoản nợ khó đòi đã xoá nay đòi được; thu Khoản nợ phải trả không xác định được chủ; Khoản thu nhập từ kinh doanh của những năm trước bị bỏ sót và các Khoản thu nhập khác, kể cả thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam."

Tại Khoản 3 Điều 3 Luật thuế TTĐB số 27/2008/QH12 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14/11/2008 quy định: "Tàu bay, du thuyền sử dụng cho Mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, khách du lịch” thuộc đối tượng không chịu thuế TTĐB.

Đề nghị Công ty TNHH Sài gòn Xây dựng Du thyền liên hệ với cơ quan thuế quản lý để thực hiện theo quy định nêu trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế Tp. HCM;
- Vụ PC- TCT
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1934/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1934/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/06/2010
Ngày hiệu lực03/06/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1934/TCT-CS nghĩa vụ thuế khi chuyển nhượng du thuyền


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1934/TCT-CS nghĩa vụ thuế khi chuyển nhượng du thuyền
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1934/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Hữu Tân
        Ngày ban hành03/06/2010
        Ngày hiệu lực03/06/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1934/TCT-CS nghĩa vụ thuế khi chuyển nhượng du thuyền

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1934/TCT-CS nghĩa vụ thuế khi chuyển nhượng du thuyền

           • 03/06/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/06/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực