Công văn 1934/VPCP-KTTH

Công văn số 1934/VPCP-KTTH về việc chương trình đầu tư công giai đoạn đến năm 2010 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1934/VPCP-KTTH chương trình đầu tư công giai đoạn đến 2010


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1934/VPCP-KTTH
V/v Chương trình đầu tư công giai đoạn đến năm 2010.

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1344/TTr-BKH ngày 3 tháng 3 năm 2008 về Đề án Chương trình đầu tư công giai đoạn đến năm 2010, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp để hoàn chỉnh dự thảo Đề án, trình Thường trực Thủ tướng Chính phủ xem xét theo đúng Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 179/2007/NĐ-CP ngày 3 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng,
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, Website CP, các Vụ: CN, ĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1934/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1934/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/03/2008
Ngày hiệu lực26/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1934/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 1934/VPCP-KTTH chương trình đầu tư công giai đoạn đến 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1934/VPCP-KTTH chương trình đầu tư công giai đoạn đến 2010
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1934/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Quốc Huy
        Ngày ban hành26/03/2008
        Ngày hiệu lực26/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1934/VPCP-KTTH chương trình đầu tư công giai đoạn đến 2010

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1934/VPCP-KTTH chương trình đầu tư công giai đoạn đến 2010

             • 26/03/2008

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 26/03/2008

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực