Công văn 1935/TTg-TCCB

Công văn số 1935/TTg-TCCB về việc nhân sự Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1935/TTg-TCCB nhân sự Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1935/TTg-TCCB
V/v nhân sự Tổng giám đốc TCTy Hàng không Việt Nam

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi:

- Tổng công ty Hàng không Việt Nam;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Nội vụ.

Căn cứ Nghị định số 86/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ; văn bản của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (số 3240/TCTHK-TCCB ngày 03 tháng 11 năm 2006 và số 2364/TCTHK-TCCB ngày 14 tháng 11 năm 2007); của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (số 7616/BGTVT-TCCB ngày 04 tháng 12 năm 2006 và số 7538/BGTVT-TCCB ngày 22 tháng 11 năm 2007); của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (số 4406/BC-BNV ngày 13 tháng 12 năm 2006) về việc trình Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận để Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng chí Nguyễn Sỹ Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam thôi kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty kể từ ngày Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam bổ nhiệm Tổng giám đốc mới.

- Đồng ý phê chuẩn để Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam bổ nhiệm đồng chí Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam, giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTT;
- VPCP: BTCN, các PCN
Văn Trọng Lý, Phạm Viết Muôn,
các Vụ: CN, ĐMDN, TCCB;
- Lưu: VT, VPBCS (2), H 19

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1935/TTg-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1935/TTg-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2007
Ngày hiệu lực13/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1935/TTg-TCCB

Lược đồ Công văn 1935/TTg-TCCB nhân sự Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1935/TTg-TCCB nhân sự Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1935/TTg-TCCB
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành13/12/2007
        Ngày hiệu lực13/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1935/TTg-TCCB nhân sự Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1935/TTg-TCCB nhân sự Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam

            • 13/12/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/12/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực