Công văn 194/BHXH-TCCB

Công văn 194/BHXH-TCCB bổ sung biên chế năm 2011 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 194/BHXH-TCCB bổ sung biên chế


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 194/BHXH-TCCB
V/v Bổ sung biên chế năm 2011

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2011

 

Kính gửi:

- Giám đốc BHXH các quận, huyện, thị xã.
- Trưởng các phòng nghiệp vụ.

 

Thực hiện Quyết định số 117/QĐ-BHXH ngày 27/01/2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt nam về việc giao biên chế công chức, viên chức năm 2011 đối với Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công văn số 649/BHXH-TCCB ngày 24/02/2011 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn thực hiện kế hoạch biên chế và tổ chức thi tuyển viên chức năm 2011.

Để sớm thực hiện việc phân bổ biên chế cho các đơn vị trực thuộc. Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội yêu cầu Giám đốc Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã; Trưởng các phòng nghiệp vụ căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ được giao khẩn trương báo cáo đề xuất nhu cầu biên chế năm 2011 của đơn vị (theo biểu mẫu gửi kèm công văn này).

Đây là nội dung quan trọng và là căn cứ để xác định phân bổ biên chế bổ sung cho Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã và các phòng nghiệp vụ thuộc BHXH thành phố Hà Nội. Đề nghị Giám đốc Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã; Trưởng các phòng nghiệp vụ khẩn trương thực hiện và báo cáo đề xuất nhu cầu biên chế của đơn vị về BHXH thành phố Hà Nội trước ngày 14/3/2011 (qua phòng Tổ chức cán bộ) để tổng hợp báo cáo BHXH Việt Nam đúng thời gian. Sau thời hạn trên đơn vị nào không gửi báo cáo thì BHXH thành phố Hà Nội không có cơ sở xem xét bổ sung biên chế cho đơn vị.

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, đơn vị phản ánh kịp thời về Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội (qua phòng Tổ chức cán bộ) để được hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BHXH VN; (b/c)
- Đưa tin trang Web BHXH TP;
- Lưu VT, TCCB (2).

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Phương Mai

 

Thuộc tính Công văn 194/BHXH-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu194/BHXH-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/03/2011
Ngày hiệu lực04/03/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 194/BHXH-TCCB

Lược đồ Công văn 194/BHXH-TCCB bổ sung biên chế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 194/BHXH-TCCB bổ sung biên chế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu194/BHXH-TCCB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thị Phương Mai
        Ngày ban hành04/03/2011
        Ngày hiệu lực04/03/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 194/BHXH-TCCB bổ sung biên chế

             Lịch sử hiệu lực Công văn 194/BHXH-TCCB bổ sung biên chế

             • 04/03/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 04/03/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực