Công văn 194/KTKĐCLGD-KĐĐH

Công văn 194/KTKĐCLGD-KĐĐH năm 2015 thực trạng công tác đảm bảo chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp do Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 194/KTKĐCLGD-KĐĐH 2015 thực trạng công tác đảm bảo chất lượng giáo dục


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỤC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 194/KTKĐCLGD-KĐĐH
V/v báo cáo thực trạng công tác đảm bảo chất lượng năm 2015

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các đại học, học viện;
- Các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp;

 

Để cập nhật dữ liệu về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp phục vụ cho việc tổ chức, triển khai công tác kiểm định chất lượng của toàn ngành trong thời gian tới, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục đề nghị các đơn vị báo cáo về thực trạng công tác đảm bảo chất lượng năm 2015, cụ thể như sau:

1. Báo cáo về thực trạng công tác đảm bảo chất lượng của đơn vị theo file mẫu tại http://kddh.deta.edu.vn/.

2. Gửi báo cáo bằng e-mail về Cục trước ngày 13/3/2015 theo địa chỉ: [email protected] Thống nhất cách ghi tên file báo cáo và chủ đề thư như sau:

a) Tên file:

TT

Cấp học

Cách ghi tên file báo cáo

1

Đại học, học viện, trường đại học

dh_kí hiệu trường theo tuyển sinh_2015

2

Cao đẳng

cd_kí hiệu trường theo tuyển sinh _2015

3

Trung cấp chuyên nghiệp

tccn_kí hiệu trường theo tuyển sinh _2015

b) Chủ đề thư: “Tên đơn vị báo cáo hiện trạng ĐBCL 2015”

Ví dụ Học viện Tài chính: Tên file “dh_htc_2015”; Chủ đề “Học viện Tài chính báo cáo hiện trạng ĐBCL 2015”.

3. Gửi văn bản thông báo (mẫu kèm theo) về Cục ngay sau khi đã gửi e-mail, theo địa chỉ: Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, 30 Tạ Quang Bửu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; điện thoại (04) 39747108, fax: (04) 39747109.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu cần trao đổi thêm, liên hệ với cán bộ của Cục theo từng cấp học: đại học: ông Trần Hữu Lượng (ĐT 0913399784); cao đẳng: bà Trần Thị Ngọc Bích (ĐT 0905556609); trung cấp chuyên nghiệp: bà Trương Thị Tố Nga (ĐT 0912770070).

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Bùi Văn Ga (để b/c);
- CT. Mai Văn Trinh (để b/c);
- Cục Nhà trường - Bộ QP (để phối hợp);
- Lưu: VT, KĐĐH.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phạm Xuân Thanh

 

(Mẫu thông báo kèm theo Công văn số: 194 /KTKĐCLGD-KĐĐH, ngày 14 /02/2015 của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục)

CƠ QUAN CHỦ QUẢN…
TÊN ĐƠN VỊ…

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:       /TB-…………

……………., ngày…….tháng……năm 2015

 

THÔNG BÁO

Về việc gửi báo cáo thực trạng công tác đảm bảo chất lượng năm 2015

Kính gửi: Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

Đơn vị:…………………………………………………………………… xin thông báo:

1. Đã gửi e-mail kèm theo file báo cáo thực trạng công tác đảm bảo chất lượng năm 2015:

- Tên file:………………………………………………………….…..;

- Từ địa chỉ e-mail:………………………………………. (của đơn vị)

- Tới địa chỉ e-mail: [email protected] (của Cục).

- Vào hồi………giờ……phút, ngày……tháng……năm 2015.

Các dữ liệu trong file đã gửi trên đây đảm bảo tính chính xác, đề nghị Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục cập nhật vào cơ sở dữ liệu chung của ngành.

2. Nếu cần trao đổi thêm, xin liên hệ với:

Ông (bà)………………………………………………………..………..:

- Chức vụ:……………………………………………….…………..;

- Điện thoại cố định:………………….;

- Điện thoại di động:……………………;

- E-mail:……………………………………….

Trân trọng thông báo./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- …………..;
- ……………...

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên và đóng dấu)

 

 

……………………………

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 194/KTKĐCLGD-KĐĐH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu194/KTKĐCLGD-KĐĐH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/02/2015
Ngày hiệu lực14/02/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 194/KTKĐCLGD-KĐĐH

Lược đồ Công văn 194/KTKĐCLGD-KĐĐH 2015 thực trạng công tác đảm bảo chất lượng giáo dục


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 194/KTKĐCLGD-KĐĐH 2015 thực trạng công tác đảm bảo chất lượng giáo dục
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu194/KTKĐCLGD-KĐĐH
        Cơ quan ban hànhCục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục
        Người kýPhạm Xuân Thanh
        Ngày ban hành14/02/2015
        Ngày hiệu lực14/02/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 194/KTKĐCLGD-KĐĐH 2015 thực trạng công tác đảm bảo chất lượng giáo dục

              Lịch sử hiệu lực Công văn 194/KTKĐCLGD-KĐĐH 2015 thực trạng công tác đảm bảo chất lượng giáo dục

              • 14/02/2015

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 14/02/2015

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực