Công văn 1940/BNN-VP

Công văn 1940/BNN-VP năm 2014 đăng ký địa chỉ Email để trao đổi văn bản trong hoạt động của Bộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1940/BNN-VP 2014 đăng ký địa chỉ Email trao đổi Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1940/BNN-VP
V/v đăng ký địa chỉ Email để trao đổi văn bản trong hoạt động của Bộ.

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Tổng cục, Cục, Vụ, Thanh tra Bộ;
- Các Trung tâm, Ban Quản lý dự án, Viện, Trường;
- Báo Nông nghiệp VN; Tạp chí Nông nghiệp và PTNT;
- Các Văn phòng: Công đoàn Nông nghiệp và PTNT; Đảng ủy Bộ; Đoàn TN Bộ; Công đoàn Cơ quan Bộ.

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Công văn số 588/BTTTT-THH ngày 26 tháng 2 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sử dụng hộp thư điện tử .gov.vn để trao đổi văn bản trong hoạt động của cơ quan nhà nước, từ tháng 5 năm 2014, Bộ sẽ thực hiện gửi các văn bản phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Bộ như: Thông báo, chỉ thị, báo cáo, tài liệu tổng kết, giấy mời … qua hộp thư địa chỉ Email của đơn vị. Để triển khai thực hiện, Văn phòng Bộ đề nghị các đơn vị triển khai những nội dung sau đây:

1. Đối với các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đề nghị đăng ký 01 địa chỉ của đơn vị (không dùng địa chỉ của cá nhân) để nhận tài liệu, thông tin từ Bộ. Địa chỉ trên phải nằm trong hệ thống thư điện tử chính thức (có tên miền .gov.vn).

2. Đối với các đơn vị khác đề nghị sử dụng địa chỉ thư điện tử đại diện của đơn vị đã được cấp (có tên miền @mard.gov.vn) để nhận tài liệu, thông tin từ Bộ. Trường hợp chưa được cấp, hoặc được cấp nhưng không sử dụng, đề nghị liên hệ với Phòng Quản lý CNTT-Trung tâm Tin học và Thống kê, ĐT: 04.37341653 (306), Email: quantrimang@mard.gov.vn để được cấp địa chỉ mới.

Các đơn vị gửi địa chỉ đăng ký về Văn phòng Bộ (Phòng Tin học) trước ngày 29/4/2014. Đầu mối tiếp nhận thông tin Bà: Lê Thị Nga - Phòng Tin học, ĐT: 04.38436807 - 0904020733, Email: lethinga@mard.gov.vn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chánh Văn phòng (để b/c);
- Lưu: VT, TIN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1940/BNN-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1940/BNN-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/04/2014
Ngày hiệu lực22/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1940/BNN-VP 2014 đăng ký địa chỉ Email trao đổi Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1940/BNN-VP 2014 đăng ký địa chỉ Email trao đổi Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1940/BNN-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Văn Việt
        Ngày ban hành22/04/2014
        Ngày hiệu lực22/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1940/BNN-VP 2014 đăng ký địa chỉ Email trao đổi Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1940/BNN-VP 2014 đăng ký địa chỉ Email trao đổi Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn

           • 22/04/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/04/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực