Công văn 1940/CT-TTHT

Công văn 1940/CT-TTHT kê khai bổ sung điều chỉnh do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1940/CT-TTHT kê khai bổ sung điều chỉnh


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1940/CT-TTHT
V/v: Kê khai bổ sung điều chỉnh

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty TNHH MTV Vinaconnect
Địa chỉ: 6B Tôn Đức Thắng, Quận 1, TPHCM.
Mã số thuế: 0304921098

 

Trả lời văn bản số 01/2012 ngày 20/02/2012 của Công ty về kê khai bổ sung điều chỉnh, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ điểm 5 điều 9 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế:

“5. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

b) Mẫu hồ sơ khai bổ sung:

- Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS ban hành kèm theo Thông tư này;

- Tờ khai thuế của kỳ kê khai bổ sung điều chỉnh đã được bổ sung, điều chỉnh (tờ khai này là căn cứ để lập Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS);

- Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh tương ứng với các tài liệu trong hồ sơ thuế của từng phần cụ thể tại Thông tư này.

c) Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng số tiền thuế phải nộp hoặc giảm số tiền thuế đã được hoàn, căn cứ vào hồ sơ khai bổ sung, điều chỉnh người nộp thuế nộp số tiền thuế tăng thêm hoặc nộp lại số tiền thuế đã được hoàn, đồng thời tự xác định số tiền phạt chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế chậm nộp hoặc số tiền thuế đã được hoàn, số ngày chậm nộp và mức xử phạt theo quy định tại Điều 106 Luật Quản lý thuế, Điều 12 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP.

Trường hợp người nộp thuế không tự xác định hoặc xác định không đúng số tiền phạt chậm nộp thì cơ quan thuế xác định số tiền phạt chậm nộp và thông báo cho người nộp thuế biết để thực hiện.

…”

Trường hợp Công ty tháng 01/2012 phát hiện hồ sơ kê khai thuế GTGT tháng 8, 9/2011 có sai sót, nhầm lẫn (kê khai hóa đơn bị trùng và bị sót hóa đơn) làm ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì phải lập hồ sơ kê khai bổ sung điều chỉnh theo hướng dẫn nêu trên.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra số 2
- Phòng PC;
- Lưu: VT, TTHT
359_47373/12 ntran

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1940/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1940/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/03/2012
Ngày hiệu lực28/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1940/CT-TTHT kê khai bổ sung điều chỉnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1940/CT-TTHT kê khai bổ sung điều chỉnh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1940/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế TP Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Thị Lệ Nga
        Ngày ban hành28/03/2012
        Ngày hiệu lực28/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 1940/CT-TTHT kê khai bổ sung điều chỉnh

         Lịch sử hiệu lực Công văn 1940/CT-TTHT kê khai bổ sung điều chỉnh

         • 28/03/2012

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 28/03/2012

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực