Công văn 1943/VPCP-TCCB

Công văn số 1943/VPCP-TCCB về việc thực hiện Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1943/VPCP-TCCB thực hiện NĐ 13/2008/NĐ-CP


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1943/VPCP-TCCB
V/v thực hiện Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 11/TTr-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2008 về việc xin giữ lại Ban Tôn giáo, Sở Du lịch trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và chức năng của Sở Giao thông công chính giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về hạ tầng đô thị, đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 852/BNV-TCBC ngày 24 tháng 3 năm 2008 về cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉ đạo như sau:

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cụ thể như sau: sáp nhập Ban Tôn giáo vào Sở Nội vụ; hợp nhất Sở Thể dục Thể thao, Sở Du lịch với Sở Văn hóa - Thông tin thành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chuyển chức năng của Sở Giao thông công chính giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về hạ tầng kỹ thuật đô thị sang Sở Xây dựng.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Xây dựng, Giao thông vận tải, Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tư pháp;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc, các PCN: Văn Trọng Lý, Kiều Đình Thụ, Website CP; các Vụ: CN, CCHC, KTTH, TH, XDPL;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3). Hào

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1943/VPCP-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1943/VPCP-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/03/2008
Ngày hiệu lực27/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1943/VPCP-TCCB

Lược đồ Công văn 1943/VPCP-TCCB thực hiện NĐ 13/2008/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1943/VPCP-TCCB thực hiện NĐ 13/2008/NĐ-CP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1943/VPCP-TCCB
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành27/03/2008
        Ngày hiệu lực27/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1943/VPCP-TCCB thực hiện NĐ 13/2008/NĐ-CP

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1943/VPCP-TCCB thực hiện NĐ 13/2008/NĐ-CP

            • 27/03/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/03/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực