Công văn 1945/BXD-KTXD

Công văn số 1945/BXD-KTXD về việc hướng dẫn điều chỉnh chi phí xây dựng theo Thông tư số 03/2008/TT-BXD và Thông tư số 09/2008/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1945/BXD-KTXD Hướng dẫn điều chỉnh chi phí xây dựng theo TT 03/2008/TT-BXD và TT 09/2008/TT-BXD


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1945/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn điều chỉnh chi phí xây dựng theo Thông tư số 03/2008/TT-BXD và Thông tư số 09/2008/TT-BXD

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi: Khu quản lý đường bộ IV

Trả lời văn bản số 1383/KĐB4-KTKH ngày 09/09/2008 của Khu quản lý đường bộ IV về việc hướng dẫn điều chỉnh chi phí xây dựng theo Thông tư số 03/2008/TT-BXD và Thông tư số 09/2008/TT-BXD Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

Khi điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình theo Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 và Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng làm vượt giá gói thầu trong kế hoạch đấu thầu được duyệt nhưng không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt (kể cả thay đổi cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư bao gồm cả sử dụng chi phí dự phòng), thì Chủ đầu tư tự điều chỉnh và phê duyệt, sau đó báo cáo Người quyết định đầu tư về kết quả điều chỉnh. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về quyết định phê duyệt điều chỉnh của mình.

Khu quản lý đường bộ IV căn cứ ý kiến trên tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP,Vụ KTXD(Th6).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

Thuộc tính Công văn 1945/BXD-KTXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1945/BXD-KTXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/09/2008
Ngày hiệu lực25/09/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1945/BXD-KTXD

Lược đồ Công văn 1945/BXD-KTXD Hướng dẫn điều chỉnh chi phí xây dựng theo TT 03/2008/TT-BXD và TT 09/2008/TT-BXD


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 1945/BXD-KTXD Hướng dẫn điều chỉnh chi phí xây dựng theo TT 03/2008/TT-BXD và TT 09/2008/TT-BXD
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu1945/BXD-KTXD
     Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
     Người kýCao Lại Quang
     Ngày ban hành25/09/2008
     Ngày hiệu lực25/09/2008
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật12 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1945/BXD-KTXD Hướng dẫn điều chỉnh chi phí xây dựng theo TT 03/2008/TT-BXD và TT 09/2008/TT-BXD

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1945/BXD-KTXD Hướng dẫn điều chỉnh chi phí xây dựng theo TT 03/2008/TT-BXD và TT 09/2008/TT-BXD

           • 25/09/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/09/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực