Công văn 1948/TLĐ

Công văn 1948/TLĐ về việc báo cáo công tác cho vay vốn từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1948/TLĐ báo cáo công tác cho vay vốn từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm


TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1948/TLĐ
V/v: báo cáo công tác cho vay vốn từ Quỹ QGGQVL

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi: Các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố

Ngày 18 tháng 3 năm 2009, Tổng Liên đoàn đã có công văn số 372/TLĐ yêu cầu Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố thực hiện chế độ lưu giữ hồ sơ và báo cáo hoạt động vay vốn từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc theo định kỳ 6 tháng, 1 năm có kèm theo biểu mẫu. Tuy nhiên, qua quá trình triển khai thực hiện đã nảy sinh một số bất cập về thời gian báo cáo và chưa hợp lý về biểu mẫu báo cáo.

Vì vậy, Tổng Liên đoàn đề nghị Liên đoàn lao động các tỉnh, thành phố thống nhất báo cáo theo biểu mẫu mới (đính kèm công văn này) và thời điểm báo cáo định kỳ gửi về Tổng Liên đoàn trước ngày 10/6 với báo cáo 6 tháng và trước ngày 10/12 với báo cáo năm để kịp thời có số liệu phục vụ cho báo cáo hàng năm của Tổng Liên đoàn.

Để sớm có số liệu tổng hợp báo cáo Đoàn Chủ tịch, ngoài việc gửi báo cáo theo đường bưu điện, đề nghị gửi theo hộp thư điện tử : hoặc fax theo số: 04.39411492. Liên đoàn lao động các tỉnh, thành phố có thể lấy biểu mẫu đính kèm công văn này trên trang web: www.congdoanvn.org.vn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, CSPL,VV

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
UỶ VIÊN
Đặng Quang Điều

 


LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH, TP…….

Mẫu số 1

BIỂU TỔNG HỢP TÌNH HÌNH CHO VAY VỐN QUỸ QUỐC GIA GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM QUA TỔNG LIÊN ĐOÀN

( Tính đến ngày………….tháng ………….năm……….)

STT

Loại hình dự án

Dự án đang hoạt động đến tháng/năm

Dự án sử dụng vốn mới đến tháng/năm

Dự án sử dụng vốn thu hồi đến tháng/năm

Tổng số dự đang thực hiện

Số lao độngtham gia dự án  (người)

Tổng số vốn thực hiện dự án (tr.đ)

Tình hình sử dụng vốn (tr.đ)

Số dự án

Số hộ vay

Tổng số lao động tham gia

Số lao động thu hút mới

Nữ

Dân tộc

Vốn tự có

Vốn vay Quỹ QGGQVL

Số dự án

Số hộ vay

Tổng số lao động tham gia

Số lao động thu hút mới

Nữ

Dân tộc

Vốn tự có

Vốn vay Quỹ QGGQVL

Tổng số lao động tham gia

Số lao động thu hút mới

Nữ

Dân tộc

Vốn tự có

Vốn vay Quỹ QGGQVL

Số hộ vay (hộ)

Vốn tồn chưa giải ngân 

Vốn nợ quá hạn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

I

Nông, lâm ngư nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Công nghiệp xây dựng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tiểu thủ công nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Chế biến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Sản xuất công nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Thương mại dịch vụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Kinh doanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Dịch vụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH, TP

Ký tên, đóng dấu

* Ghi chú:

- Từ cột 3 đến cột 12 là số liệu các dự án đang hoạt động đến kỳ báo cáo.

- Từ cột 13 đến cột 28 là số liệu các dự án đã  cho vay trong năm đến kỳ báo cáo.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1948/TLĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1948/TLĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/11/2009
Ngày hiệu lực19/11/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1948/TLĐ

Lược đồ Công văn 1948/TLĐ báo cáo công tác cho vay vốn từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1948/TLĐ báo cáo công tác cho vay vốn từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1948/TLĐ
        Cơ quan ban hànhTổng liên đoàn Lao động Việt Nam
        Người kýĐặng Quang Điều
        Ngày ban hành19/11/2009
        Ngày hiệu lực19/11/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1948/TLĐ báo cáo công tác cho vay vốn từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1948/TLĐ báo cáo công tác cho vay vốn từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm

              • 19/11/2009

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 19/11/2009

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực