Công văn 1950/UBND-CNXD

Công văn 1950/UBND-CNXD năm 2013 điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1950/UBND-CNXD 2013 điều chỉnh chi phí nhân công đầu tư xây dựng 103/2012/NĐ-CP Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1950/UBND-CNXD
V/v điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 05 năm 2013

 

Kính gửi: Sở Xây dựng

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 516/SXD-KTKHXD&HT ngày 10/5/2013 về việc đề nghị điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Cho phép thực hiện việc xác định, công bố hệ số điều chỉnh chi phí nhân công theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP để làm cơ sở lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.

2. Giao Sở Xây dựng hướng dẫn hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công đối với các Bộ đơn giá xây dựng công trình đã được công bố, làm cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng và thủ trưởng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT Phạm Trường Thọ;
- Các sở, ban ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: C, PVP(CN), CB;
- Lưu: VT, CNXD. tls.202

CHỦ TỊCH
Cao Khoa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1950/UBND-CNXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1950/UBND-CNXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/05/2013
Ngày hiệu lực30/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Lao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1950/UBND-CNXD 2013 điều chỉnh chi phí nhân công đầu tư xây dựng 103/2012/NĐ-CP Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1950/UBND-CNXD 2013 điều chỉnh chi phí nhân công đầu tư xây dựng 103/2012/NĐ-CP Quảng Ngãi
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1950/UBND-CNXD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýCao Khoa
        Ngày ban hành30/05/2013
        Ngày hiệu lực30/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Lao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1950/UBND-CNXD 2013 điều chỉnh chi phí nhân công đầu tư xây dựng 103/2012/NĐ-CP Quảng Ngãi

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1950/UBND-CNXD 2013 điều chỉnh chi phí nhân công đầu tư xây dựng 103/2012/NĐ-CP Quảng Ngãi

             • 30/05/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 30/05/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực