Công văn 1951/TTg-KTTH

Công văn số 1951/TTg-KTTH về việc điều chỉnh kế hoạch vốn 2007 của Bộ Giao thông vận tải do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1951/TTg-KTTH điều chỉnh kế hoạch vốn 2007 của Bộ Giao thông vận tải


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1951/TTg-KTTH
V/v điều chỉnh kế hoạch vốn KH năm 2007 của Bộ GTVT.

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 7368/BGTVT-KHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2007, ý kiến của các Bộ: Tài chính tại văn bản số 16866/BTC-ĐT ngày 10 tháng 12 năm 2007, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 8704/BKH-KCHT&ĐT ngày 27 tháng 11 năm 2007 về việc điều chỉnh kế hoạch vốn 2007 của Bộ Giao thông vận tải, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Bộ Giao thông vận tải được sử dụng 659 tỷ đồng (sáu trăm năm mươi chín tỷ đồng) vốn đối ứng của các dự án ODA thuộc kế hoạch năm 2007 chưa giải ngân hết để hoàn trả 296,2 tỷ đồng (hai trăm chín mươi sáu tỷ hai trăm triệu đồng) cho ngân sách nhà nước số vốn đã được ứng trước và bổ sung 362,8 tỷ đồng (ba trăm sáu mươi hai tỷ tám trăm triệu đồng) cho một số dự án sử dụng vốn trong nước đã có đủ thủ tục nhưng còn thiếu vốn thực hiện.

2. Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm bảo đảm đủ vốn đối ứng cho các dự án ODA đủ điều kiện thực hiện trong năm 2007; quyết định danh mục các dự án cụ thể được sử dụng nguồn vốn đối ứng nêu trên theo thẩm quyền, bảo đảm sử dụng vốn hiệu quả, đúng mục đích và đúng quy định./.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, các Bộ biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng,
Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Viết Muôn,
Nguyễn Quốc Huy, Website CP,
các Vụ: Cn, QHQT;
- Lưu: VT, KTTH (3). 17

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1951/TTg-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1951/TTg-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/12/2007
Ngày hiệu lực17/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1951/TTg-KTTH

Lược đồ Công văn 1951/TTg-KTTH điều chỉnh kế hoạch vốn 2007 của Bộ Giao thông vận tải


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1951/TTg-KTTH điều chỉnh kế hoạch vốn 2007 của Bộ Giao thông vận tải
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1951/TTg-KTTH
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành17/12/2007
        Ngày hiệu lực17/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1951/TTg-KTTH điều chỉnh kế hoạch vốn 2007 của Bộ Giao thông vận tải

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1951/TTg-KTTH điều chỉnh kế hoạch vốn 2007 của Bộ Giao thông vận tải

              • 17/12/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 17/12/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực