Công văn 19529/QLD-ĐK

Công văn 19529/QLD-ĐK năm 2017 công bố tình trạng xử lý hồ sơ đăng ký thuốc do Cục Quản lý Dược ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 19529/QLD-ĐK 2017 công bố tình trạng xử lý hồ sơ đăng ký thuốc


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19529/QLD-ĐK
V/v công bố tình trạng xử lý hồ sơ đăng ký thuốc.

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc lưu hành tại Việt Nam

Triển khai Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020;

Triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/05/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020;

Để tăng cường hơn nữa tính công khai, minh bạch trong việc công bố thông tin và tình trạng xử lý hồ sơ đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế và tạo thuận lợi trong việc tra cứu thông tin của doanh nghiệp,

Cục Quản lý Dược thông báo:

Các hồ sơ đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc nộp từ ngày 01/11/2017 sẽ được Cục Quản lý Dược đăng tải tình trạng xử lý hồ sơ đăng ký trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn (bao gồm các thông tin: mã số hồ sơ, tên sản phẩm, tên công ty đăng ký, tên công ty sản xuất, ngày tiếp nhận, ngày đưa ra thẩm định, ngày trả lời kết quả thẩm định, lần thẩm định, tình trạng hồ sơ, loại thuốc, loại hồ sơ).

Đối với các hồ sơ nộp trước thời điểm nêu trên, Cục Quản lý Dược tiếp tục cập nhật tình trạng xử lý hồ sơ tại Bộ phận một cửa - Văn phòng Cục để phục vụ công tác tra cứu của các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc.

Cục Quản lý Dược thông báo để cơ sở biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- Thứ trưởng Trương Quốc Cường (để b/c);
- Website của Cục QLD;
- Lưu: VT, ĐKT (TN).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Văn Đông

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 19529/QLD-ĐK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu19529/QLD-ĐK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/11/2017
Ngày hiệu lực23/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 19529/QLD-ĐK 2017 công bố tình trạng xử lý hồ sơ đăng ký thuốc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 19529/QLD-ĐK 2017 công bố tình trạng xử lý hồ sơ đăng ký thuốc
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu19529/QLD-ĐK
        Cơ quan ban hànhCục Quản lý dược
        Người kýĐỗ Văn Đông
        Ngày ban hành23/11/2017
        Ngày hiệu lực23/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 19529/QLD-ĐK 2017 công bố tình trạng xử lý hồ sơ đăng ký thuốc

           Lịch sử hiệu lực Công văn 19529/QLD-ĐK 2017 công bố tình trạng xử lý hồ sơ đăng ký thuốc

           • 23/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực