Công văn 1953/TCT-CS

Công văn số 1953/TCT-CS về việc hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1953/TCT-CS hoàn thuế GTGT


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1953/TCT-CS
V/v: hoàn thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Trà Vinh

Trả lời Công văn số 1468/CT-KTr ngày 13/12/2007 của Cục thuế tỉnh Trà Vinh về hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về hóa đơn hợp pháp: Điều 17 Luật Kế toán quy định nội dung chứng từ kế toán như sau:

“a) Tên và số hiệu của chứng từ kế toán;

b) Ngày, tháng, năm lập chứng từ kế toán;

c) Tên, địa chỉ của đơn vị hoặc cá nhân lập chứng từ kế toán;

d) Tên, địa chỉ của đơn vị hoặc cá nhân nhận chứng từ kế toán;

đ) Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;

e) Số lượng, đơn giá và số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính ghi bằng số; tổng số tiền của chứng từ kế toán dùng để thu, chi tiền ghi bằng số và bằng chữ;

g) Chữ ký, họ và tên của người lập, người duyệt và những người có liên quan đến chứng từ kế toán”.

Căn cứ quy định nêu trên, hóa đơn GTGT là chứng từ kế toán, phải ghi đúng ngày, tháng, năm lập hóa đơn. Việc Cục thuế tỉnh Tiền Giang chấp thuận cho Công ty lương thực Tiền Giang xuất hóa đơn GTGT, hóa đơn thực xuất vào tháng 11/2007 nhưng trên hóa đơn ghi lùi ngày vào tháng 9/2007, như vậy, hóa đơn không ghi đúng ngày tháng lập hóa đơn không được coi là chứng từ hợp lệ. Bên bán hàng và Bên mua hàng không được sử dụng hóa đơn nêu trên để khai thuế. Bên bán hàng và bên mua hàng sử dụng hóa đơn thực xuất vào ngày 30/10/2007 để kê khai thuế. Trường hợp Công ty lương thực Tiền Giang đã thu hồi lại hóa đơn xuất cho Công ty cổ phần Thiên Nhiên vào ngày 30/10/2007 thì Công ty lương thực Tiền Giang phải xuất lại hóa đơn ghi đúng ngày, tháng lập hóa đơn và ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 17 Luật Kế toán.

2. Về áp dụng thuế suất 0% đối với hàng hóa xuất khẩu:

Điểm 1.2d mục III phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn hàng hóa xuất khẩu được khấu trừ thuế GTGT đầu vào phải có đủ các điều kiện sau:

- Hợp đồng bán hàng hóa cho nước ngoài

- Tờ khai hải quan về hàng xuất khẩu

- Hàng hóa xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, Công ty CP Thiên Nhiên xuất khẩu gạo vào tháng 9/2007 theo hợp đồng ký với người mua nước ngoài, có tờ khai hải quan, có chứng từ thanh toán theo quy định thì mặt hàng gạo xuất khẩu được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%. Công ty CP Thiên Nhiên được kê khai thuế GTGT đầu vào của mặt hàng gạo xuất khẩu căn cứ hóa đơn GTGT do Công ty lương thực Tiền Giang xuất phù hợp với các phiếu xuất kho kiêm vận chuyển theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Trà Vinh được biết./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ Pháp chế;

- Ban HT, PC, TTTĐ;

- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Duy Khương

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1953/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1953/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/05/2008
Ngày hiệu lực21/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1953/TCT-CS hoàn thuế GTGT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1953/TCT-CS hoàn thuế GTGT
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1953/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành21/05/2008
        Ngày hiệu lực21/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1953/TCT-CS hoàn thuế GTGT

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1953/TCT-CS hoàn thuế GTGT

           • 21/05/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/05/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực