Công văn 1954/BHXH-KHTC

Công văn 1954/BHXH-KHTC báo cáo tình hình bố trí cán bộ làm công tác thống kê do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1954/BHXH-KHTC báo cáo tình hình bố trí cán bộ làm công tác thống kê


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1954/BHXH-KHTC
V/v báo cáo tình hình bố trí cán bộ làm công tác thống kê.

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện kết luận của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại cuộc họp giao ban tháng 5 năm 2012 theo Thông báo số 1816/TB-BHXH ngày 24/5/2012 của Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tổng hợp, báo cáo tình hình bố trí cán bộ làm công tác thống kê, đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện một số việc như sau:

1. Kiểm tra, rà soát lại việc bố trí cán bộ làm công tác thống kê tại đơn vị theo hướng dẫn tại công văn số 773/BHXH-TCCB ngày 03/3/2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

2. Khẩn trương bố trí, phân công bổ sung cán bộ làm công tác thống kê đối với các vị trí còn thiếu (chưa có cán bộ làm công tác thống kê) theo yêu cầu của công văn nêu trên.

3. Lập danh dách cán bộ làm công tác thống kê thuộc đơn vị quản lý tại thời điểm 31/5/2012 (theo mẫu gửi kèm) gửi về Ban Kế hoạch - Tài chính Bảo hiểm xã hội Việt Nam trước ngày 05/6/2012.

Đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện các nội dung trên.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng giám đốc (để b/c);
- Phó TGĐ Nguyễn Đình Khương (để b/c);
- Phó TGĐ Đỗ Thị Xuân Phương (để b/c);
- Lưu VT, KHTC (02).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Kiều Văn Minh

 

BHXH TỈNH, TP

BÁO CÁO TÌNH HÌNH BỐ TRÍ CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC THỐNG KÊ TẠI THỜI ĐIỂM 31/5/2012

(Biểu mẫu báo cáo kèm theo công văn số: 1954/BHXH-KHTC ngày 25/5/2012 của BHXH Việt Nam)

Số TT

Họ và tên

Năm sinh

Đơn vị, bộ phận công tác

Chuyên môn nghiệp vụ

Thời gian được phân công làm công tác thống kê

1

2

3

4

5

6

 

Tại văn phòng tỉnh

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Tại BHXH quận, huyện

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…, ngày    tháng    năm 2012
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên)

 

Cách ghi cụ thể như sau:

Cột 1: Ghi số thứ tự

Cột 2: Ghi Họ tên cán bộ

Cột 3: Ghi năm sinh

Cột 4: Ghi rõ đơn vị, bộ phận công tác: Đối với cán bộ làm công tác thống kê tại Văn phòng BHXH tỉnh thì ghi rõ phòng làm việc

Đối với cán bộ làm công tác thống kê tại BHXH quận, huyện cần ghi rõ công việc đang đảm nhiệm

Cột 5: Ghi rõ trình độ chuyên môn được đào tạo (Đại học, Cao Đẳng, Trung cấp gì?)

Cột 6: Ghi thời gian được phân công làm công tác thống kê

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1954/BHXH-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1954/BHXH-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/05/2012
Ngày hiệu lực25/05/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1954/BHXH-KHTC báo cáo tình hình bố trí cán bộ làm công tác thống kê


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1954/BHXH-KHTC báo cáo tình hình bố trí cán bộ làm công tác thống kê
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1954/BHXH-KHTC
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýKiều Văn Minh
        Ngày ban hành25/05/2012
        Ngày hiệu lực25/05/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1954/BHXH-KHTC báo cáo tình hình bố trí cán bộ làm công tác thống kê

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1954/BHXH-KHTC báo cáo tình hình bố trí cán bộ làm công tác thống kê

             • 25/05/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 25/05/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực