Công văn 1954/BNN-KHCN

Công văn 1954/BNN-KHCN năm 2013 về tuyển, xét chọn nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ giai đoạn 2014-2018 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1954/BNN-KHCN năm 2013 xét chọn nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1954/BNN-KHCN
V/v Tuyển chọn, xét chọn nhiệm vụ KHCN cấp Bộ giai đoạn 2014-2018

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi:

- Tổng cục Lâm nghiệp
- Tổng cục Thủy lợi
- Tổng cục Thủy sản

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giao việc quản lý một số nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ cho các tổng cục tại Quyết định số 1299/QĐ-BNN-KHCN ngày 07/6/2013. Đề nghị các Tổng cục thực hiện việc tuyển chọn, xét chọn các tổ chức, cá nhân chủ trì và thẩm định nội dung, tài chính các nhiệm vụ như sau:

- Nhận bàn giao Hồ sơ tham gia tuyển chọn, xét chọn các nhiệm được giao tại Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường từ 14h00 ngày 12/6/2013.

- Tổ chức tuyển chọn, xét chọn và thẩm định nội dung, tài chính các nhiệm vụ theo qui chế quản lý đề tài, dự án khoa học công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Quyết định số 36/2006/QĐ-BNN-KHCN ngày 15/5/2006 và Công văn số 2435/BNN-TC ngày 06/7/2012 về hướng dẫn bổ sung về cơ chế tài chính quản lý khoa học công nghệ đối với các Tổng cục. Báo cáo Bộ (thông qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường) kết quả tuyển chọn, xét chọn trước 08/7/2013.

- Phê duyệt kinh phí thực hiện các nhiệm vụ theo nguyên tắc sau:

+ Tổng kinh phí thực hiện không quá 3,0 tỷ đồng đối với đề tài nghiên cứu kỹ thuật, công nghệ; không quá 1,2 tỷ đồng đối với đề tài nghiên cứu kinh tế xã hội, chính sách; không quá 1,0 tỷ (từ ngân sách nhà nước) đối với dự án sản xuất thử nghiệm.

+ Tổng kinh phí năm 2014 phân bổ cho các nhiệm vụ của Tổng cục Lâm nghiệp không quá 4,2 tỷ đồng; Tổng cục Thủy lợi không quá 2,5 tỷ đồng và Tổng cục Thủy sản không quá 5,5 tỷ đồng.

- Báo cáo Bộ (thông qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường) kết quả thẩm định nội dung, tài chính từng nhiệm vụ (tên nhiệm vụ, tổ chức, cá nhân chủ trì, mục tiêu, kết quả dự kiến, thời gian thực hiện, tổng kinh phí và phân bổ kinh phí hàng năm) trước 24/7/2013 để phê duyệt kịp tiến độ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng để b/c;
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị XuânThu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1954/BNN-KHCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1954/BNN-KHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/06/2013
Ngày hiệu lực11/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1954/BNN-KHCN năm 2013 xét chọn nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1954/BNN-KHCN năm 2013 xét chọn nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1954/BNN-KHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Thị Xuân Thu
        Ngày ban hành11/06/2013
        Ngày hiệu lực11/06/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1954/BNN-KHCN năm 2013 xét chọn nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1954/BNN-KHCN năm 2013 xét chọn nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

           • 11/06/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/06/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực