Công văn 1955/CT-TTHT

Công văn 1955/CT-TTHT về hóa đơn, chứng từ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1955/CT-TTHT hóa đơn, chứng từ


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1955/CT-TTHT
V/v: Hóa đơn, chứng từ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty TNHH WT Natural Choice
Địa chỉ: Ấp An Hòa, Xã Trung An, Huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0300607719

Trả lời văn bản số 08/12-NC ngày 01/03/2012 của Công ty về hóa đơn, chứng từ, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 2c điều 3, khoản 1k điều 4, tiết e điểm 2 Điều 14 và Điều 17 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ qui định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“Hóa đơn xuất khẩu là hóa đơn dùng trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu, hình thức và nội dung theo thông lệ quốc tế và quy định của pháp luật về thương mại.”;

“…

Đối với hóa đơn xuất khẩu, nội dung đã lập trên hóa đơn xuất khẩu phải bao gồm: số thứ tự hóa đơn; tên, địa chỉ đơn vị xuất khẩu; tên, địa chỉ đơn vị nhập khẩu; tên hàng hóa, dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền, chữ ký của đơn vị xuất khẩu (mẫu số 5.4 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này). Trường hợp trên hóa đơn xuất khẩu chỉ sử dụng một ngôn ngữ thì sử dụng tiếng Anh. Tổ chức, cá nhân được sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng cho hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu theo quy định của pháp luật về thương mại.”;

“Đồng tiền ghi trên hóa đơn

Đồng tiền ghi trên hóa đơn là đồng Việt Nam.

Trường hợp người bán được bán hàng thu ngoại tệ theo quy định của pháp luật, tổng số tiền thanh toán được ghi bằng nguyên tệ, phần chữ ghi bằng tiếng Việt.

Ví dụ: 10.000 USD – Mười nghìn đô la Mỹ.

Người bán đồng thời ghi trên hóa đơn tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân của thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm lập hóa đơn.”

“Lập hóa đơn khi danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn

Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ nếu danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn, người bán hàng có thể lập thành nhiều hóa đơn hoặc lựa chọn một trong hai hình thức sau:

- Người bán hàng ghi liên tiếp nhiều số hóa đơn. Dòng ghi hàng hóa cuối cùng của số hóa đơn trước ghi cụm từ “tiếp số sau” và dòng ghi hàng hóa đầu số hóa đơn sau khi ghi cụm từ “tiếp số trước”. Các hóa đơn liệt kê đủ các mặt hàng theo thứ tự liên tục từ hóa đơn này đến hóa đơn khác. Thông tin người bán, thông tin người mua được ghi đầy đủ ở số hóa đơn đầu tiên. Chữ ký và dấu người bán (nếu có), chữ ký người mua, giá thanh toán, phụ thu, phí thu thêm, chiết khấu thương mại, thuế giá trị gia tăng được ghi trong hóa đơn cuối cùng và gạch chéo phần còn trống (nếu có).

- Người bán hàng được sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn.

…”

1) Trường hợp Công ty có xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài thì Công ty sử dụng hóa đơn xuất khẩu là đúng quy định. Nếu trên hóa đơn xuất khẩu Công ty chỉ sử dụng một ngôn ngữ thì sử dụng tiếng Anh, trường hợp Công ty sử dụng song ngữ (tiếng Việt và tiếng Anh) thì dòng tổng cộng tiền thanh toán cũng phải được thể hiện bằng song ngữ (tiếng Việt và tiếng Anh).

2) Khi Công ty bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho các doanh nghiệp trong khu phi thuế quan (doanh nghiệp chế xuất) thì Công ty sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).

Lưu ý: khi lập hóa đơn GTGT nếu danh mục hàng hóa nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn thì Công ty mới được lập bảng kê hàng hóa đính kèm. Trường hợp hóa đơn GTGT (đính kèm) của Công ty hàng hóa xuất bán cho doanh nghiệp chế xuất chỉ có 6 mặt hàng, chưa vượt quá số dòng của 1 số hóa đơn mà Công ty lập bảng kê đính kèm là không đúng quy định.

Cục Thuế TP thông báo cho Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT2;
- Phòng PC;
- Lưu: VT, TTHT.
434-48796/12 Vhdchau

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1955/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1955/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/03/2012
Ngày hiệu lực28/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1955/CT-TTHT hóa đơn, chứng từ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1955/CT-TTHT hóa đơn, chứng từ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1955/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế TP Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Thị Lệ Nga
        Ngày ban hành28/03/2012
        Ngày hiệu lực28/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1955/CT-TTHT hóa đơn, chứng từ

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1955/CT-TTHT hóa đơn, chứng từ

             • 28/03/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 28/03/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực