Công văn 1955/TCT-KTNB

Công văn 1955/TCT-KTNB năm 2014 về xử lý đóng MST của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Xây dựng Trang Thiên Phát không đúng quy định do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1955/TCT-KTNB xử lý đóng mã số thuế không đúng quy định 2014


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1955/TCT-KTNB
V/v chỉ đạo Cục Thuế TP HCM và CCT quận 6 thực hiện sau khi có kết quả xác minh.

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;
- Chi cục Thuế quận 6, thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 31/3/2014, Báo Pháp luật điện tử, bản tin tài chính kinh doanh có bài phản ánh: "Chi cục Thuế quận 6, thành phố Hồ Chí Minh xử lý đóng MST của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Xây dựng Trang Thiên Phát không đúng quy định".

Từ ngày 22/4/2014 đến ngày 25/4/2014, Tổng cục Thuế đã cử Tổ công tác thực hiện kiểm tra, xác minh nội dung bài báo đã phản ánh nêu trên.

I. Kết quả xác minh cho thấy:

1. Đối với Công ty Trang Thiên Phát:

a) Công ty Trang Thiên Phát thực hiện thay đổi địa chỉ kinh doanh từ số 41, đường 19, phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh đến địa chỉ số 175/32, tỉnh lộ 10, khu phố 8, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh nhưng không thông báo thay đổi với cơ quan thuế là vi phạm Khoản 2, Điều 11, Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 hướng dẫn Luật Quản lý thuế về Đăng ký thuế.

b) Công ty Trang Thiên Phát xác nhận địa chỉ đăng ký kinh doanh mới số 175/32, tỉnh lộ 10, khu phố 8, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh là nhầm lẫn nhưng từ ngày 19/3/2013 đến ngày 29/5/2013 Công ty không làm thủ tục đính chính hay điều chỉnh địa chỉ đúng với cơ quan đăng ký kinh doanh là sai sót của Công ty. Kết quả xác minh của Chi cục Thuế quận 6 theo địa chỉ 175/32 và 157/32 (địa chỉ theo bài báo nêu) tỉnh lộ 10, khu phố 8, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh là không tồn tại và Công ty không cung cấp được hợp đồng thuê nhà tại 2 địa chỉ nêu trên. Từ đó thấy rằng, Công ty có dấu hiệu quanh co, trốn tránh đối với cơ quan Thuế.

c) Công ty Trang Thiên Phát và các công ty do bà Thùy làm đại diện theo pháp luật: có sai phạm về in, phát hành, sử dụng hóa đơn; kê khai thuế; hóa đơn GTGT đầu vào mua của nhiều doanh nghiệp bỏ trốn khỏi địa chỉ kinh doanh...

2. Đối với Chi cục Thuế quận 6, thành phố Hồ Chí Minh:

a) Qua việc kiểm tra hồ sơ khai thuế tại cơ quan Thuế và kết quả xác minh: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Xây dựng Trang Thiên Phát, mã số thuế: 0307918551 (sau đây viết tắt là Công ty Trang Thiên Phát) trên thực tế vẫn còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ số 41, đường 19, phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh (theo Biên bản xác minh địa chỉ kinh doanh lập ngày 24/5/2014 và ngày 29/5/2013) và vẫn thực hiện kê khai thuế bình thường tại Chi cục Thuế quận 6 đến hết tháng 4/2013 thì việc Chi cục Thuế quận 6 ra Thông báo số 165/TB-DNBT-CCT ngày 04/6/2013 đối với Công ty Trang Thiên Phát bỏ địa chỉ kinh doanh là không chính xác và không đúng với quy định về xác nhận, thông báo và xử lý về thuế đối với cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh (theo Quy chế xác định, thông báo và xử lý về thuế đối với cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh ban hành kèm theo Quyết định số 1006/QĐ-TCT ngày 13/6/2006 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế).

b) Theo Báo cáo của Chi cục Thuế quận 6, thành phố Hồ Chí Minh: cả 03 Công ty đều đặt in hóa đơn, thông báo phát hành hóa đơn số lượng lớn và có số lượng hóa đơn hủy rất nhiều nhưng Chi cục Thuế quận 6 không tổ chức kiểm tra xác minh rõ nguyên nhân lý do báo hỏng hóa đơn để có biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời.

c) Trong quá trình quản lý thuế, Chi cục Thuế quận 6 thấy rằng cả 03 Công ty do bà Thùy làm đại diện có dấu hiệu rủi ro cao về thuế (sử dụng hóa đơn, kê khai thuế....) nhưng đã không có biện pháp xử lý kịp thời (như thực hiện kiểm tra hoặc đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh thanh tra toàn diện tại trụ sở các doanh nghiệp do bà Thùy thành lập ở các quận có liên quan) nên hồ sơ chuyển sang Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công An quận 6 không đảm bảo cơ sở rõ ràng và dẫn đến tình trạng doanh nghiệp khiếu kiện (trừ trường hợp Công ty TNHH Nguyên Vận, Chi cục Thuế quận 6 đã thực hiện kiểm tra về tình hình đặt in, phát hành và sử dụng hóa đơn tại trụ sở Công ty).

3. Đối với Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh:

a) Ngày 29/8/2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công An quận 6, thành phố Hồ Chí Minh đã có Công văn số 1008/CV(KT) trả lời Chi cục Thuế quận 6 thành phố Hồ Chí Minh về việc cả 03 Công ty do bà Thùy làm đại diện theo pháp luật không có dấu hiệu mua bán hóa đơn. Nhưng trong lần giải quyết khiếu nại lần 01(Quyết định GQKN lần 01 ngày 18/9/2013) và giải quyết khiếu nại lần 02 (Quyết định GQKN lần 02 ngày 10/12/2013) đều không xem xét Công văn này của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công An quận 6, thành phố Hồ Chí Minh.

Khi giải quyết khiếu nại lần 02 liên quan đến khiếu nại Thông báo số 165/TB-DNBT-CCT ngày 04/6/2013 của Chi cục Thuế quận 6 về việc thông báo Công ty Trang Thiên Phát bỏ địa chỉ kinh doanh, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh cũng không căn cứ vào Quy chế xác định, thông báo và xử lý về thuế đối với cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh ban hành kèm theo Quyết định số 1006/QĐ-TCT ngày 13/6/2006 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, dẫn đến tình trạng Doanh nghiệp khiếu kiện.

b) Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần 02, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh mời đại diện Công ty Trang Thiên Phát lên làm việc (theo Biên bản làm việc ngày 15/11/2013) nhưng Biên bản làm việc không ghi nhận ý kiến giải trình của Công ty Trang Thiên Phát là không đúng quy định tại Điều 16, Thông tư số 07/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ Tài chính quy định Quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.

c) Khi xem xét hồ sơ tài liệu do Chi cục Thuế quận 6 cung cấp, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh thấy rằng cả 03 Công ty do bà Thùy làm đại diện có dấu hiệu rủi ro cao về thuế (sử dụng hóa đơn, kê khai thuế,....) nhưng Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đã không có biện pháp xử lý kịp thời (như không tổ chức kiểm tra, thanh tra toàn diện tại trụ sở doanh nghiệp được thành lập tại các Chi cục Thuế: quận Bình Tân, Tân Bình, quận 2,...). Đến thời điểm Tổng cục Thuế xác minh, Cục Thuế cũng chưa thực hiện thanh tra toàn diện tại trụ sở các doanh nghiệp này để xác định nghĩa vụ mà các doanh nghiệp thực hiện với NSNN trên cơ sở đó xác định tổng thể các sai phạm, dấu hiệu tội phạm làm căn cứ báo cáo UBND thành phố và chuyển hồ sơ cơ quan điều tra xem xét một cách toàn diện.

II. Trên cơ sở kết quả kiểm tra xác minh do Tổ công tác báo cáo Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh và Chi cục Thuế quận 6, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện các công việc sau:

1. Căn cứ vào Công văn số 2780/CT-KTNB ngày 18/4/2014 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc giải quyết vướng mắc của Công ty Trang Thiên Phát, Công văn số 02/CV/2014 ngày 25/4/2014 của Công ty Trang Thiên Phát về việc xin khôi phục lại mã số thuế và Đơn xin làm việc đề ngày 25/4/2014 của Công ty Trang Thiên Phát về việc giải quyết doanh nghiệp nợ tiền thuế:

Yêu cầu Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Chi cục Thuế quận 6, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giải tỏa Thông báo bỏ trốn số 165/TB-DNTB-CCT ngày 29/5/2013 đối với Công ty Trang Thiên Phát theo địa chỉ Công ty đã cam kết và xử phạt vi phạm về thủ tục đăng ký thuế theo quy định của pháp luật hiện hành; đề nghị Công ty làm thủ tục thay đổi, điều chỉnh thông tin địa chỉ kinh doanh với cơ quan cấp GCN ĐKKD theo quy định; đồng thời sắp xếp, bố trí buổi làm việc với bà Thùy để làm việc về nội dung liên quan đến số tiền nợ thuế và tiền phạt do Công ty Long Đằng còn nợ Ngân sách nhà nước.

2. Sau khi giải tỏa Thông báo bỏ địa chỉ kinh doanh đối với Công ty, yêu cầu Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh thành lập ngay đoàn thanh tra, phối hợp với các Chi cục Thuế có liên quan thực hiện thanh tra toàn diện đối với 03 Công ty do bà Thùy làm đại diện theo pháp luật và hoạt động kinh doanh trên địa bàn thành phố, để kịp thời phát hiện và có biện pháp ngăn chặn tránh gây thất thoát về thuế cho Ngân sách nhà nước. Qua đó xác định những sai phạm của cả 03 Công ty (về kê khai thuế, sử dụng hóa đơn,...), thanh tra hóa đơn đầu vào, đầu ra để xác định rõ hơn và kết luận chính xác có hay không việc mua bán hóa đơn. Trên cơ sở đó xử lý vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.

3. Yêu cầu Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Chi cục Thuế quận 6, thành phố Hồ Chí Minh nghiêm túc kiểm điểm, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo xử lý vụ việc đối với trường hợp của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Xây dựng Trang Thiên Phát nói riêng và xử lý vụ việc nói chung tại địa bàn quản lý.

4. Yêu cầu Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh và Chi cục Thuế quận 6 thành phố Hồ Chi Minh thực hiện và báo cáo kết quả xử lý về Tổng cục Thuế trước ngày 01/6/2014 (đối với điểm 1) và trong thời gian sớm nhất (đối với điểm 2 và điểm 3) để Tổng cục Thuế tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh và Chi cục Thuế quận 6 thành phố Hồ Chí Minh được biết, thực hiện/.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thứ trưởng BTC Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Tổng cục trưởng TCT Bùi Văn Nam (để báo cáo);
- Vụ TTHT;
- Lưu: VT, KTNB (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1955/TCT-KTNB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1955/TCT-KTNB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/05/2014
Ngày hiệu lực27/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1955/TCT-KTNB xử lý đóng mã số thuế không đúng quy định 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1955/TCT-KTNB xử lý đóng mã số thuế không đúng quy định 2014
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1955/TCT-KTNB
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýLê Hồng Hải
        Ngày ban hành27/05/2014
        Ngày hiệu lực27/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1955/TCT-KTNB xử lý đóng mã số thuế không đúng quy định 2014

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1955/TCT-KTNB xử lý đóng mã số thuế không đúng quy định 2014

           • 27/05/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/05/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực