Công văn 1955/TTg-QHQT

Công văn số 1955/TTg-QHQT về việc phê duyệt dự án "Nâng cao năng lực đánh giá và quản lý tài nguyên nước Việt Nam" do Chính phủ Bỉ viện trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1955/TTg-QHQT phê duyệt dự án "Nâng cao năng lực đánh giá và quản lý tài nguyên nước Việt Nam"


THỦ TUỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1955/TTg-QHQT
V/v phê duyệt dự án Nâng cao năng lực đánh giá và quản lý tài nguyên nước Việt Nam do Bỉ tài trợ

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 4959/BTNMT-HTQT ngày 14 tháng 12 năm 2007) về việc phê duyệt dự án "Nâng cao năng lực đánh giá và quản lý tài nguyên nước Việt Nam" do Chính phủ Bỉ viện trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý phê duyệt Hiệp định cụ thể giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Bỉ về dự án "Nâng cao năng lực đánh giá và quản lý tài nguyên nước Việt Nam" do Chính phủ Vương quốc Bỉ viện trợ không hoàn lại 4 triệu Euro và ủy quyền Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ký Hiệp định nêu trên với đại diện Chính phủ Vương quốc Bỉ.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục Dự án nêu trên theo quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Các Vụ: TH, NN, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 17

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1955/TTg-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1955/TTg-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2007
Ngày hiệu lực18/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1955/TTg-QHQT

Lược đồ Công văn 1955/TTg-QHQT phê duyệt dự án "Nâng cao năng lực đánh giá và quản lý tài nguyên nước Việt Nam"


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1955/TTg-QHQT phê duyệt dự án "Nâng cao năng lực đánh giá và quản lý tài nguyên nước Việt Nam"
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1955/TTg-QHQT
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Gia Khiêm
        Ngày ban hành18/12/2007
        Ngày hiệu lực18/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1955/TTg-QHQT phê duyệt dự án "Nâng cao năng lực đánh giá và quản lý tài nguyên nước Việt Nam"

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1955/TTg-QHQT phê duyệt dự án "Nâng cao năng lực đánh giá và quản lý tài nguyên nước Việt Nam"

              • 18/12/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 18/12/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực