Công văn 1957/BHXH-VP

Công văn 1957/BHXH-VP về báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1957/BHXH-VP báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1957/BHXH-VP
V/v Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố

Thực hiện Công văn số 268-CV/VPTW/nb ngày 22/4/2011 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 26/5/1997 của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thống kê danh mục văn bản chỉ đạo hướng dẫn của địa phương về triển khai thực hiện Chỉ thị nêu trên theo phụ lục gửi kèm theo công văn này và gửi về Bảo hiểm xã hội Việt Nam trước ngày 18/5/2011.

(Gửi bản mềm qua thư điện tử: [email protected])./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTGĐ Nguyễn Minh Thảo (để b/c);
- Lưu: VT, PCTH.

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG
Chu Đức Hoài

 

DANH MỤC

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN CHỈ THỊ 15/CT-TW (GIAI ĐOẠN 1997 - 2011)

Biểu số 1

STT

Cơ quan ban hành văn bản

Số hiệu văn bản

Ngày tháng ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

I

Văn bản của cấp ủy đảng (BCS đảng, đảng đoàn, tỉnh, thành ủy…)

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Văn bản của Bộ, ngành, ủy ban nhân dân các cấp, sở, ban, ngành…

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1957/BHXH-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1957/BHXH-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/2011
Ngày hiệu lực16/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1957/BHXH-VP báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1957/BHXH-VP báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1957/BHXH-VP
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýChu Đức Hoài
        Ngày ban hành16/05/2011
        Ngày hiệu lực16/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1957/BHXH-VP báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1957/BHXH-VP báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW

              • 16/05/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 16/05/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực