Công văn 1957/CT-TTHT

Công văn 1957/CT-TTHT về chính sách thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1957/CT-TTHT chính sách thuế


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1957/CT-TTHT
V/v: chính sách thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi:

Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: số 164 đường Đồng Khởi, quận 01, TP. Hồ Chí Minh

 

Trả lời văn thư số 4677/VHTTDL ngày 20/09/2011 của quý Sở về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) (có hiệu lực thi hành đến hết ngày 29/02/2012) và Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2012);

- Căn cứ Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (gọi tắt là thuế nhà thầu);

Trường hợp Chủ đầu tư ký hợp đồng với Tập đoàn A-FMEA CIRCUS – Vương quốc Bỉ (nhà thầu nước ngoài không thuộc đối tượng và điều kiện áp dụng nêu tại điểm 1 mục II phần B Thông tư số 13/2008/TT-BTC) thực hiện thiết kế xây dựng công trình Rạp Xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ. Khi chi trả tiền cho nhà thầu nước ngoài, Chủ đầu tư có trách nhiệm tính, khấu trừ, kê khai và nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài vào Ngân sách Nhà nước, cụ thể như sau:

- Về thuế GTGT:

Thuế GTGT = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ (%) GTGT (50%) x Thuế suất GTGT (10%).

Doanh thu tính thuế GTGT là toàn bộ doanh thu do cung cấp dịch vụ, chưa trừ các khoản thuế phải nộp mà nhà thầu nước ngoài nhận được kể cả các khoản chi phí do bên Việt Nam trả thay nhà thầu nước ngoài.

- Về thuế TNDN:

Thuế TNDN = Doanh thu tính thuế TNDN x Tỷ lệ (%) thuế TNDN (5%).

Doanh thu tính thuế TNDN là toàn bộ doanh thu không bao gồm thuế GTGT, chưa trừ các khoản thuế phải nộp mà Nhà thầu nước ngoài nhận được, kể cả các khoản chi phí do Bên Việt Nam trả thay nhà thầu nước ngoài.

Trường hợp Chủ đầu tư ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài, theo đó số tiền thanh toán cho nhà thầu không bao gồm thuế phát sinh tại Việt Nam (thuế GTGT, thuế TNDN) thì doanh thu tính thuế GTGT, doanh thu tính thuế TNDN được quy đổi theo công thức sau:

Doanh thu tính thuế GTGT

=

Doanh thu chưa bao gồm thuế GTGT

1 - Tỷ lệ % GTGT trên doanh thu x thuế suất thuế GTGT

 

Doanh thu tính thuế TNDN

=

Doanh thu không bao gồm thuế TNDN

1 - Tỷ lệ thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế

Cục thuế TP thông báo Quý Sở biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế
- Lưu: (TTHT,HC)

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1957/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1957/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/03/2012
Ngày hiệu lực28/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1957/CT-TTHT chính sách thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1957/CT-TTHT chính sách thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1957/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế TP Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Thị Lệ Nga
        Ngày ban hành28/03/2012
        Ngày hiệu lực28/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 1957/CT-TTHT chính sách thuế

         Lịch sử hiệu lực Công văn 1957/CT-TTHT chính sách thuế

         • 28/03/2012

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 28/03/2012

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực