Công văn 1958/UBND-XD

Công văn 1958/UBND-XD năm 2016 triển khai áp dụng đơn giá nhân công xây dựng công bố trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Nội dung toàn văn Công văn 1958/UBND-XD triển khai áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Hà Giang 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1958/UBND-XD
V/v Triển khai áp dụng đơn giá nhân công xây dựng công bố trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Hà Giang, ngày 24 tháng 6 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành trong tỉnh.
- UBND các huyện, thành phố.

 

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 1151/BXD-KTXD ngày 14/6/2016 của Bộ Xây dựng cho ý kiến đối với đơn giá nhân công xây dựng công bố trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Theo đó, Bộ Xây dựng thống nhất với mức lương cơ sở đầu vào xác định đơn giá nhân công xây dựng theo khảo sát thực tế tại các vùng trên địa bàn tỉnh Hà Giang được công bố tại Văn bản số 694/UBND-XD 22 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Giang.

UBND tỉnh thông báo đến các sở, ban, ngành, UBND các huyện thành phố và các chủ đầu tư biết, thống nhất tiếp tục thực hiện đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Giang theo công bố của UBND tỉnh tại Văn bản số 694/UBND-XD 22 tháng 3 năm 2016./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Vnptioffice;
- Lưu: VT, CV (CNGTXD, NNTNMT, KT).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Thị Minh Hạnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1958/UBND-XD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1958/UBND-XD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/06/2016
Ngày hiệu lực24/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1958/UBND-XD triển khai áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Hà Giang 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1958/UBND-XD triển khai áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Hà Giang 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1958/UBND-XD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýHà Thị Minh Hạnh
        Ngày ban hành24/06/2016
        Ngày hiệu lực24/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1958/UBND-XD triển khai áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Hà Giang 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1958/UBND-XD triển khai áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Hà Giang 2016

             • 24/06/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 24/06/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực