Công văn 196/BXD-KTXD

Công văn số 196/BXD-KTXD về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 07/2006/TT-BXD, Thông tư 03/2008/TT-BXD, Thông tư 09/2008/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 196/BXD-KTXD Hướng dẫn thực hiện TT 07/2006/TT-BXD, TT 03/2008/TT-BXD, TT 09/2008/TT-BXD điều chỉnh dự toán và hợp đồng


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 196/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn thực hiện Thông tư 07/2006/TT-BXD Thông tư 03/2008/TT-BXD Thông tư 09/2008/TT-BXD

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi:  Ban quản lý dự án – Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bạc Liêu

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 79/CV-BQLDA ngày 10/9/2008 của Ban quản lý dự án - Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bạc Liêu về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán và hợp đồng theo Thông tư số 07/2006/TT-BXD Thông tư số 03/2008/TT-BXD Thông tư số 09/2008/TT-BXD và văn bản số 1551/BXD-KTXD ngày 01/8/2008 của Bộ Xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

1. Về tính giá trị chênh lệch giá vật liệu :

Đối với hợp đồng có hình thức giá hợp đồng trọn gói và giá hợp đồng theo đơn giá cố định, thì được điều chỉnh theo quy định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng. Khi điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng theo quy định tại Thông tư này, thì giá trị chênh lệch giá vật liệu là chênh lệch giá vật liệu tại thời điểm điều chỉnh so với giá vật liệu xây dựng ghi trong hợp đồng.

Trường hợp giá vật liệu xây dựng ghi trong hợp đồng thấp hơn giá vật liệu do Liên sở thông báo thì giá trị chênh lệch giá vật liệu là chênh lệch giá vật liệu tại thời điểm điều chỉnh so với giá vật liệu do Liên sở thông báo ở thời điểm tương ứng, thời điểm tương ứng chia làm hai trường hợp :

+ Đối với hợp đồng ký trước năm 2007 : thì giá vật liệu ở thời điểm tương ứng là giá vật liệu tại thời điểm tháng 12/2006 hoặc quý IV/2006 (nếu không có giá tháng 12/2006);

+ Đối với hợp đồng ký từ năm 2007 : thì giá vật liệu ở thời điểm tương ứng là giá trong dự toán gói thầu được duyệt (đối với gói thầu thực hiện theo hình thức chỉ định thầu) hoặc giá vật liệu theo thông báo giá tại thời điểm 28 ngày trước ngày mở thầu (đối với gói thầu thực hiện theo hình thức đấu thầu).

Giá vật liệu tại thời điểm điều chỉnh là giá vật liệu tại thời điểm nghiệm thu khối lượng hoàn thành do Liên Sở thông báo, công bố hoặc theo hoá đơn, chứng từ hợp lệ theo quy định của Bộ Tài chính phù hợp với mặt bằng giá thị trường nơi xây dựng công trình.

2. Về điều chỉnh chi phí nhân công theo Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 và Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/1/2008 của Bộ Xây dựng :

Về nguyên tắc được điều chỉnh dự toán và giá trị hợp đồng đối với những khối lượng thi công từ 01/10/2006 theo quy định tại Thông tư số 07/2006/TT-BXD và những khối lượng thi công từ 01/01/2008 theo quy định tại Thông tư số 03/2008/TT-BXD Trường hợp trong hợp đồng các bên đã thoả thuận không điều chỉnh giá trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng, thì Chủ đầu tư và Nhà thầu xây dựng thương thảo bổ sung hợp đồng để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

3. Những trường hợp điều chỉnh nội dung khác của hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng được ký kết giữa các bên.

Ban quản lý dự án – Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bạc Liêu căn cứ ý kiến trên tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP,Vụ KTXD(Th6).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH VỤ
Phạm Văn Khánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 196/BXD-KTXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu196/BXD-KTXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/09/2008
Ngày hiệu lực25/09/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 196/BXD-KTXD

Lược đồ Công văn 196/BXD-KTXD Hướng dẫn thực hiện TT 07/2006/TT-BXD, TT 03/2008/TT-BXD, TT 09/2008/TT-BXD điều chỉnh dự toán và hợp đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 196/BXD-KTXD Hướng dẫn thực hiện TT 07/2006/TT-BXD, TT 03/2008/TT-BXD, TT 09/2008/TT-BXD điều chỉnh dự toán và hợp đồng
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu196/BXD-KTXD
     Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
     Người kýPhạm Văn Khánh
     Ngày ban hành25/09/2008
     Ngày hiệu lực25/09/2008
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật15 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 196/BXD-KTXD Hướng dẫn thực hiện TT 07/2006/TT-BXD, TT 03/2008/TT-BXD, TT 09/2008/TT-BXD điều chỉnh dự toán và hợp đồng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 196/BXD-KTXD Hướng dẫn thực hiện TT 07/2006/TT-BXD, TT 03/2008/TT-BXD, TT 09/2008/TT-BXD điều chỉnh dự toán và hợp đồng

           • 25/09/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/09/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực