Công văn 1961/BXD-KTXD

Công văn 1961/BXD-KTXD điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1961/BXD-KTXD điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng


BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1961/BXD-KTXD
V/v: điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 588/SKHĐT-LĐVX ngày 19/10/2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng khi Nhà nước thay đổi chính sách. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo các thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết và phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan tương ứng với từng thời kỳ. Theo đó, đối với các trường hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam nêu tại văn bản số 588/SKHĐT-LĐVX thì việc điều chỉnh giá hợp đồng được thực hiện như sau:

Đối với những hợp đồng xây dựng được ký kết trước ngày có hiệu lực của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng: thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Theo đó, đối với hợp đồng trọn gói mà trong hợp đồng các bên có thỏa thuận được điều chỉnh giá hợp đồng khi Nhà nước thay đổi chính sách như chính sách về tiền lương, thì việc điều chỉnh giá hợp đồng chỉ được thực hiện sau khi Người quyết định đầu tư cho phép điều chỉnh.

Đối với những hợp đồng xây dựng được ký kết sau ngày có hiệu lực của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP: thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng. Theo đó, đối với những hợp đồng trọn gói, thì không được điều chỉnh giá hợp đồng khi Nhà nước thay đổi chính sách.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD. T06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1961/BXD-KTXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1961/BXD-KTXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/11/2011
Ngày hiệu lực17/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1961/BXD-KTXD

Lược đồ Công văn 1961/BXD-KTXD điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1961/BXD-KTXD điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1961/BXD-KTXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýTrần Văn Sơn
        Ngày ban hành17/11/2011
        Ngày hiệu lực17/11/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1961/BXD-KTXD điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1961/BXD-KTXD điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

           • 17/11/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/11/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực