Công văn 1961/TTg-KTN

Công văn 1961/TTg-KTN năm 2015 về Dự án nâng cấp tuyến đường bộ nối 2 tỉnh Phú Yên và Gia Lai, đoạn qua tỉnh Phú Yên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1961/TTg-KTN dự án nâng cấp tuyến đường bộ nối Phú Yên và Gia Lai đoạn qua Phú Yên 2015


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1961/TTg-KTN
V/v Dự án nâng cấp tuyến đường bộ nối 2 tỉnh Phú Yên và Gia Lai, đoạn qua tnh Phú Yên

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủ
y ban nhân dân tỉnh Phú Yên.

Xét đề nghị của y ban nhân dân tỉnh Phú Yên (các văn bản số: 2295/UBND-KT ngày 03 tháng 6 năm 2015; 3512/UBND-ĐTXD ngày 06 tháng 8 năm 2015; 4034/UBND-KT ngày 07 tháng 9 năm 2015; 4649/UBND-KT ngày 07 tháng 10 năm 2015), ý kiến của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 10281/BGTVT-KHĐT ngày 06 tháng 8 năm 2015), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 5141/BKHĐT-KTĐPLT ngày 27 tháng 7 năm 2015), Bộ Tài chính (văn bản số 8243/BTC-ĐT ngày 19 tháng 6 năm 2015) về việc thực hiện Dự án nâng cấp tuyến đường bộ nối hai tỉnh Phú Yên và Gia Lai, đoạn trên địa bàn tỉnh Phú Yên (Dự án), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên khẩn trương rà soát lại quy mô, tổng mức đầu tư để phân kỳ đầu tư Dự án phù hợp với khả năng nguồn vốn.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tự chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp nhu cầu vốn của Dự án vào kế hoạch đầu tư bằng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016 - 2020, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ: KTTH, V.
III;
- Lưu: VT, KTN(3). yên

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1961/TTg-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1961/TTg-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/11/2015
Ngày hiệu lực02/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1961/TTg-KTN dự án nâng cấp tuyến đường bộ nối Phú Yên và Gia Lai đoạn qua Phú Yên 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1961/TTg-KTN dự án nâng cấp tuyến đường bộ nối Phú Yên và Gia Lai đoạn qua Phú Yên 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1961/TTg-KTN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành02/11/2015
        Ngày hiệu lực02/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1961/TTg-KTN dự án nâng cấp tuyến đường bộ nối Phú Yên và Gia Lai đoạn qua Phú Yên 2015

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1961/TTg-KTN dự án nâng cấp tuyến đường bộ nối Phú Yên và Gia Lai đoạn qua Phú Yên 2015

              • 02/11/2015

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 02/11/2015

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực